Sti

Kreditvurderingsbureauer skal være mere ansvarlige - 17/11/2011

Hånd med kuglepen peger på skærm med kurser © iStock/archives

EU ønsker styrket tilsyn med kreditvurderingsbureauer som led i løbende reformer af finansmarkederne.

Siden den økonomiske krise begyndte, har EU indført reformer DeutschEnglishfrançais for at forbedre reguleringen af finansmarkederne og beskytte investorer.

En af ændringerne var et styrket tilsyn med kreditvurderingsbureauerne for at mindske eventuelle interessekonflikter, gøre bureauerne mere ansvarlige og sørge for flere oplysninger til investorerne. Tilsynet føres nu af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed English (ESMA), som kan give bøder til bureauer, der overtræder reglerne.

Behov for strengere regler

Imidlertid har den nuværende gældskrise i euroland afsløret områder, hvor der er brug for mere tilsyn. For at rette op på situationen har Kommissionen søsat nye initiativer DeutschEnglishfrançais , der skal hjælpe med at stabilisere finansmarkederne og oplyse investorerne bedre om kreditrisici.

Kreditvurdering betyder, at der bliver givet karakter for kreditværdighed – f.eks. risikoen ved at investere i obligationer fra en bestemt virksomhed eller et land. Det kan have meget store konsekvenser. Hvis et lands kreditværdighed nedjusteres, kan det betyde, at renten stiger, så det bliver dyrere for landet at låne penge.

De nye regler skal:

  • mindske afhængigheden af kreditvurderinger – finansinstitutionerne skal ikke kun se på kreditvurderinger, når de beslutter sig til, hvor de vil investere. De skal også lave deres egne vurderinger. Bureauerne skal give flere detaljer om deres karaktergivning.
  • sørge for, at der kommer nationale kreditvurderinger oftere – bureauerne skal opdatere EU-landenes kreditvurderinger to gange årligt (i stedet for kun én gang). For at undgå markedsforstyrrelser må kreditvurderinger af lande kun offentliggøres, efter markedet er lukket og mindst én time, før børserne åbner i EU.
  • sikre uafhængigheden – gældsudstederne skal udskifte deres kreditvurderingsbureau hvert tredje år. Desuden skal der ved komplekse gældsinstrumenter anvendes to forskellige kreditvurderingsbureauer. En storaktionær i et kreditvurderingsbureau må ikke samtidig være storaktionær i et konkurrerende firma.
  • gøre bureauerne mere ansvarlige – investorerne skal kunne rejse erstatningskrav mod et kreditvurderingsbureau, hvis det overtræder EU's regler – enten med vilje eller på grund af uagtsomhed.

Forslaget skal nu behandles af EU-landenes regeringer og Europa-Parlamentet. Reglerne ventes at træde i kraft i slutningen af 2012.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links