Cesta

EU chce zvýšit odpovědnost ratingových agentur - 17/11/2011

Ruka s propiskou ukazuje na graf na LCD obrazovce © iStock/archiv

V rámci probíhajících reforem finančního trhu se EU snaží posílit dohled nad ratingovými agenturami.

Od samého počátku hospodářské krize zavedla EU reformy DeutschEnglishfrançais na zlepšení regulace svých finančních trhů a na ochranu investorů.

Jednou z těchto změn bylo posílení dohledu nad ratingovými agenturami, zvýšení jejich odpovědnosti, omezení možných střetů zájmů a poskytování více informací investorům. Na činnost těchto agentur nyní dohlíží Evropský orgán pro cenné papíry a trhy English (ESMA), který je může za porušení pravidel penalizovat.

Přísnější pravidla

Pokračující dluhová krize eurozóny však odhalila oblasti, kde stávající dohled nestačí. Evropská komise proto navrhuje nová opatření DeutschEnglishfrançais , která by měla pomoci stabilizovat finanční trhy a poskytovat investorům lepší informace o úvěrových rizicích.

Rating znamená hodnocení úvěruschopnosti (například rizika spojená s investicemi do dluhu určité firmy či státu) a může mít velký vliv na rozhodování investorů. Důsledkem snížení ratingu státu mohou být vyšší úroky. Dané zemi se tak zdraží půjčování peněz.

V rámci nových opatření by se:

  • snížila přílišná důvěra v ratingy – finanční instituce by při výběru investic nespoléhaly slepě pouze na ratingy. Musely by provádět svá vlastní hodnocení. Agentury by zase musely o svém ratingu poskytnout více podrobností
  • ratingy státních dluhů častěji hodnotily – agentury by musely rating zemí EU aktualizovat dvakrát ročně (ne jen jednou za rok). Aby nedošlo k narušení trhu, ratingy zemí by se měly zveřejňovat až po ukončení obchodování a nejméně jednu hodinu před otevřením obchodních míst v EU.
  • zajistila nezávislost – emitenti dluhů by museli nejméně každé 3 roky měnit agenturu, která je hodnotí. U rozsáhlejších dluhových investic by navíc byla potřebná účast dvou různých ratingových agentur. Subjekt s velkým podílem akcií ratingové agentury by nemohl zároveň mít velký podíl akcií u konkurence.
  • zvýšila odpovědnost agentur – investoři by mohli agenturu v případě, že by záměrně či z nedbalosti porušila pravidla EU, zažalovat.

Návrhy musí nyní schválit vlády členských zemí a Evropský parlament. Příslušný právní předpis by mohl vstoupit v platnost na konci roku 2012.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy