Навигационна пътека

По-голяма отговорност за агенциите за кредитен рейтинг - 17/11/2011

Ръка с химикалка, насочена към борсова графика върху LCD екран © iStock/archives

ЕС се стреми да засили контрола над агенциите за кредитен рейтинг в рамките на настоящите реформи на финансовите пазари.

От началото на икономическата криза ЕС извършва реформи DeutschEnglishfrançais с цел подобряване на регламентирането на финансовите си пазари и защита на инвеститорите.

Една от промените бе засилване на контрола над агенциите за кредитен рейтинг, за да се намалят евентуалните случаи на конфликти на интереси, да се засили отговорността на тези агенции за тяхната дейност и да се предостави повече информация на инвеститорите. В момента рейтинговите агенции са контролирани от новия Европейски орган за ценни книжа и пазари English (ESMA), който може да ги санкционира за нарушаване на правилата.

Нужни са по-строги правила

Сегашната дългова криза в еврозоната обаче разкри области, в които е нужен по-нататъшен контрол. За да коригира тези пропуски, Комисията предлага нови мерки DeutschEnglishfrançais за стабилизиране на финансовите пазари и осигуряване на инвеститорите на по-точна информация за кредитния риск.

Рейтингът е оценка на кредитоспособността - например риска от инвестиране в дългови книжа, емитирани от дадена компания или държава. Той може да има много силен ефект. Понижаването на рейтинга на дадена държава може да доведе до по-високи лихви, което оскъпява вземането на кредити от нея.

Новите мерки ще:

  • намалят зависимостта от рейтингите – финансовите институции няма да се доверяват сляпо само на кредитните рейтинги при избора на инвестиции. От тях ще се изисква да направят своя собствена оценка. Агенциите ще трябва да предоставят повече информация за рейтингите си.
  • изискват по-чести оценки на рейтингите на националните дългове – агенциите ще трябва да актуализират рейтингите на страните от ЕС два пъти в годината (вместо веднъж). За да се избегнат проблеми на пазарите, рейтингите на държавите ще бъдат публикувани след затваряне на пазарите в ЕС и най-малко час преди тяхното отваряне.
  • гарантират независимост – емитентите на дългове ще трябва да сменят агенцията си за кредитен рейтинг на всеки 3 години. Освен това за сложни дългови инвестиции ще се изискват рейтинги от 2 различни агенции за кредитен рейтинг. Голям акционер в една агенция за кредитен рейтинг не може да бъде в същото време и голям акционер в конкурентна агенция.
  • повишат отговорността на агенциите за тяхната дейност – инвеститорите ще могат да внасят искове за гражданска отговорност срещу агенции, ако те умишлено или поради небрежност са нарушили правилата на ЕС.

Предложенията трябва да бъдат одобрени от правителствата на страните членки и от Европейския парламент. Очаква се законът да влезе в сила в края на 2012 г.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки