Navigacijska pot

Jesenska gospodarska napoved: okrevanje se je zaustavilo - 10/11/2011

Delavci z zaščitnimi čeladami © EU

Gospodarska rast EU se bo leta 2012 takorekoč ustavila in se leta 2013 počasi okrepila. Brezposelnost naj bi ostala na trenutni visoki ravni.

Vsi glavni kazalniki kažejo na ustavitev gospodarskega okrevanja in veliko možnost za negativno rast.

V tem in naslednjih četrtletjih ne pričakujemo gospodarske rasti. Rast bruto družbenega proizvoda je za leto 2012 v EU in območju evra ocenjena na samo 0,5 %. Leta 2013 se pričakuje omejena rast okoli 1,5 % v EU in 1,25 % v območju evra. Gospodarska rast bo po državah različna, vendar se nobena skupina držav ne bo izognila upočasnitvi rasti.

Gospodarska rast bo komaj opazna zaradi negotovosti na finančnih trgih ob nevzdržnih javnih financah v nekaterih državah območja evra in bojazni pred razširitvijo krize na gospodarsko najmočnejše države območja evra. Šibka rast na svetovni ravni (tudi v nekaterih najpomembnejših gospodarskih partnericah EU) ne bo prispevala k izboljšanju stanja.

Po napovedih naj bi se zaupanje postopno vzpostavilo v drugi polovici leta 2012 po izpeljavi ukrepov za rešitev dolžniške krize.

Položaj na trgih dela naj bi ostal nespremenjen

Pričakuje se, da se bo leta 2012 rast zaposlovanja ustavila. Pričakovana gospodarska rast bo prenizka, da bi izboljšala razmere na trgu dela. Stopnja brezposelnosti naj bi tako ostala visoka (9,5 %) z razlikami med državami članicami.

Postopno izboljšanje javnih financ

Leta 2011 je na področju javnih financ prišlo do konsolidacije. Javnofinančni primanjkljaj za leto 2011 naj bi po napovedih znašal 4,75 % BDP v EU in nekaj več kot 4 % BDP v območju evra, leta 2012 pa malo manj kot 4 % BDP v Uniji in 3,5 % v območju evra.

Na podlagi teh napovedi naj bi bil delež javnega dolga v razmerju do BDP v EU največji leta 2012, in sicer bi znašal 85 %, ter se nato leta 2013 ustalil. V območju evra naj bi se delež dolga še naprej počasi povečeval in leta 2012 presegel 90 %.

Stopnja inflacije pod 2 %

Ob predvidenem znižanju cen energije se leta 2012 pričakuje padec inflacije pod 2 %. Omejena gospodarska rast in zmerna rast plač bosta v tem obdobju zadrževali dvig inflacije.

Negotovost glede izboljšanja gospodarskih obetov ostaja

Rast gospodarstva EU in območja evra ogrožajo trije dejavniki: negotovost glede dolgov držav članic, šibkost finančne industrije in medla rast svetovne trgovine. Možni so negativni učinki, saj lahko počasnejša rast poslabša položaj državnih dolžnikov, zaradi česar bi finančni sektor postal še šibkejši in ne bi mogel podpirati gospodarske rasti.

Po drugi strani pa se lahko zaupanje povrne prej od trenutnih predvidevanj in spodbudi naložbe in zasebno porabo. Tudi večja gospodarska rast na svetovnem trgu bi lahko spodbudila izvoz EU, zaradi nižjih cen surovin pa bi se lahko povečala poraba.

Naslednja vmesna napoved bo objavljena februarja 2012, celotna napoved pa maja 2012.

Več v celotni jesenski gospodarski napovedi 2011 English

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave