Cosán nascleanúna

Réamhaisnéis gheilleagrach an fhómhair - céimeanna téarnaimh - 10/11/2011

Seisear oibrí is clogaid shábháilteachta orthu © AE

Ar éigean a bheidh aon fhás san AE i rith 2012 is beidh fás mall ar ais in 2013. Tuartar go bhfanfaidh an dífhostaíocht ar leibhéil arda.

Is léir ó na príomhtháscairí uile gur téarnamh ina stad a bheidh ann, le baol mór sleamhnaithe in olcas.

Níltear ag súil le haon fhás geilleagrach sa ráithe seo nó sna cinn romhainn. Dá dheasca sin, tuartar ná fásfaidh OTI ach ag ráta ½% san AE agus i limistéar an euro in 2012. Meastar go mbeidh luasghéarú éigin in 2013, agus go sroichfidh an fás 1½% san AE agus 1¼% i limistéar an euro. Ní hionann mar a bheidh rátaí fáis ar fud an Aontais, ach ní éalóidh aon ghrúpa tíortha ón moilliú.

Neamhchinnteacht leanúnach san margaí airgeadais a bhaineann le hinbhuanaitheacht an airgeadais phoiblí i roinnt geilleagair euro chomh maith le heagla roimh an éifeacht ghabhála ó eithne na dtíortha i limistéar an euro, déanfaidh siad a gcion chun fás a mhoilliú. Laigí an gheilleagair dhomhanda, lena n-áirítear cuid de na comhpháirtithe is tábhachtaí san AE, neartóidh siad an treocht sin.

Glactar leis sa tuar go bhfillfidh muinín go mall sa dara leath de 2012, lena dtacóidh cur chun feidhme na mbeart beartais a chuireann srian le géarchéim an fhiachais cheannasaigh.

Meastar go mbeidh margaí saothair marbhánta

Meastar go stopfaidh fás na fostaíochta in 2012. Ráta fáis an gheilleagair a fhortheilgtear sa réamhaisnéis, meastar nach leor é chun aon fhás sna margaí saothair a thabhairt i gcrích. Is dócha, dá bhrí sin, go bhfanfaidh an dífhostaíocht ag a leibhéal ard reatha 9.5%, ach ní hionann mar a bheidh i margaí saothair éagsúla na mballstát.

Feabhas de réir a chéile ar an airgeadas poiblí

Rinneadh roinnt dul chun cinn i gcomhdhlúthú an airgeadais phoiblí in 2011. Na heasnaimh fhioscacha i mbliana, fortheilgtear go bhfanfaidh siad ag 4¾% an OTI san AE agus beagán os cionn 4% i limistéar an euro. Tuartar go n-ísleoidh na heasnaimh faoi bhun 4% agus 3½% an OTI san AE agus i limistéar an euro faoi seach in 2012.

De réir na réamhaisnéise, sroichfidh an cóimheas fiachas-go-OTI uasphointe thart ar 85% san AE in 2012, agus cobhsóidh sé in 2013. I limistéar an euro, ámh, leanfaidh an cóimheas air ag ardú go mall agus rachaidh sé thar 90% an OTI in 2012.

Meastar go dtitfidh an boilsciú faoi bhun 2%

A bhuí le laghdú an bhrú ó phraghsanna fuinnimh, fortheilgtear go dtitfidh an boilsciú faoi bhun 2% in 2012. An ghníomhaíochta gheilleagrach mhoillithe agus arduithe beaga ar thuarastail, meastar go gcoinneoidh siad an boilsciú faoi smacht le linn na tréimhse réamhaisnéise.

Tá tábhacht fós leis an mbaol is na priacail

Trí phríomh-bhaol atá ag bagairt ar gheilleagar an AE is an limistéir euro: neamhchinnteacht leanúnach a bhaineann le fiachas ceannasach, laige thionscal an airgeadais agus trádáil dhomhanda spadánta. D'fhéadfadh cúrsaí dul in olcas: d'fhéadfadh fás níos moille dul i bhfeidhm ar fhéichiúnaithe ceannasacha, rud a d'fhéadfadh staid na hearnála airgeadais a lagú, is ní bheadh sí sin in ann tacú le fás.

Ar an taobh dearfach, tharlódh go dtabharfadh filleadh luath muiníne sonc don infheistíocht is don tomhaltas príobháideach. Thairis sin, feabhas sa timpeallacht sheachtrach amhail atosú ar fhás domhanda, d'fhéadfadh sé spreagadh nua a thabhairt d'onnmhairithe an AE. Agus dhéanfadh laghdú ar phraghsanna tráchtearraí a gcion ar son an tomhaltais.

Foilseofar an chéad réamhaisnéis eile, ceann eatramhach, i bhFeabhra 2012, agus beidh lán-réamhaisnéis arís i mBealtaine 2012.

Breis faoi lán-réamhaisnéis gheilleagrach an fhómhair 2011 English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links