Navigatsioonitee

Sügisene majandusprognoos – taastumine peatub - 10/11/2011

Kuus kaitsekiivritega töölist © EU

ELi majanduskasv on 2012. aastal peaaegu nullilähedane, kuid 2013. aastal peaks see aeglaselt suurenema. Tööpuudus jääb eeldatavasti praegusele kõrgele tasemele.

Kõik peamised näitajad viitavad sellele, et majanduse taastumine peatub ning see toob kaasa märkimisväärsed langusriskid.

Majanduskasvu ei prognoosita ei selleks ega ka järgmisteks kvartaliteks. Sellest tulenevalt kasvab SKP ELis ja euroalal 2012. aastal eeldatavasti ainult 0,5%. Kiiremat kasvu prognoositakse 2013. aastaks, kui majanduskasvuks on ELis seatud 1,5% ja euroalal 1,25%. Kuigi kasvumäärad on ELis riigiti erinevad, puudutab majanduskasvu aeglustumine kõiki riikide rühmi.

Tagasihoidlikku kasvu mõjutab ka finantsturgudel valitsev jätkuv ebakindlus, mis on seotud mõne euroala riigi rahanduse jätkusuutlikkusega ning kartusega, et see võib mõjuda nakkavalt ka peamistele euroala riikidele. Maailma majanduse (sh mõne kõige olulisema ELi partneri) nõrk seisund soodustab asjaomast suundumust veelgi.

Prognoosi kohaselt taastub usaldusväärsus järk-järgult 2012. aasta teises pooles. Seda soodustab poliitiliste meetmete rakendamine, mis ohjeldab riikide võlakriisi.

Ennustatakse tööturgude paigalseisu

Prognooside kohaselt tööpuuduse kasv 2012. aastal peatub. Majanduskasvu määr, mis peaks prognoosi kohaselt paika pidama, ei ole piisav, et tööturgusid positiivselt mõjutada. Tööpuudus peaks seega jääma praegusele kõrgele tasemele (9,5%), kuid erinevate liikmesriikide tööturgudel on olukord erinev.

Riigi rahandus on järkjärguliseks paranemiseks õigel teel

Riigi rahanduse konsolideerimises on 2011. aastal edusamme tehtud. Käesoleva aasta eelarvepuudujääk on prognoosi kohaselt 4,75% SKPst ELis ja veidi üle 4% euroalal. Puudujääk peaks vähenema ja 2012. aastal moodustama SKPst veidi alla 4% ELis ja 3,5% euroalal.

Prognoosi kohaselt tõuseb võla ja SKP suhe 2012. aastal ELis 85%ni ning see peaks 2013. aastal stabiliseeruma. Siiski suureneb euroalal võlasuhe aeglaselt ning ületab 2012. aastal 90% SKPst.

Inflatsioon langeb alla 2% tasemele

Tänu väiksemale energiahindade poolsele survele peaks inflatsioon 2012. aastal langema alla 2% tasemele. Vähenenud majandustegevus ja tagasihoidlik palgatõus peaksid prognoosiperioodil inflatsiooni ohjeldama.

Prognoosiga seotud langusriskid on jätkuvalt olulised

ELi ja euroala majandust ohustavad kolm peamist riski: jätkuv riigivõlaga seonduv ebakindlus, finantssektori nõrkus ja maailma majanduse loidus. Võimalikuks osutub ka negatiivne dünaamika: aeglasem majanduskasv võib mõjutada võlgades riike ning see võib omakorda muuta halvemaks olukorda finantssektoris, mis ei oleks suuteline majanduskasvu toetama.

Teisalt võib aga usaldusväärsuse oodatust varajasem taastumine taaskäivitada investeeringud ja eraviisilise tarbimise. Lisaks sellele võib ELi välise keskkonna olukorra paranemine (nt maailma majanduse kasvu taastumine) anda ELi ekspordile uue tõuke. Madalamad tarbekaupade hinnad aitavad dünaamilisele tarbimisele samuti kaasa.

Järgmine majandusprognoos (vaheprognoos) avaldatakse 2012. aasta veebruaris. Järgmine täielik prognoos ilmub mais 2012.

Täiendav teave 2011. aasta sügisese majandusprognoosi kohta English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad