Διαδρομή πλοήγησης

Φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις - η ανάκαμψη σταματά - 10/11/2011

Έξι εργάτες με κράνη ασφάλειας © EU

Ο ρυθμός ανάπτυξης της ΕΕ θα παραμείνει σχεδόν στάσιμος το 2012 και θα ανακάμψει σιγά σιγά το 2013. Η ανεργία προβλέπεται να παραμείνει στα σημερινά υψηλά επίπεδα.

Όλοι οι βασικοί δείκτες δείχνουν στασιμότητα, με σημαντικό κίνδυνο αρνητικού ρυθμού ανάκαμψης.

Για το τρέχον και το επόμενο τρίμηνο η οικονομική ανάπτυξη προβλέπεται ότι θα παραμείνει στάσιμη. Ως εκ τούτου, για το 2012, προβλέπεται αύξηση του ΑΕΠ μόνο κατά ½% στην ΕΕ και στην Ευρωζώνη. Για το 2013, αναμένεται κάποια επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης ο οποίος προβλέπεται να φθάσει στο 1½% στην ΕΕ και στο 1¼% στην Ευρωζώνη. Αν και υπάρχουν διαφορές στις χώρες μέλη της Ένωσης, καμία ομάδα χωρών δεν θα μείνει αλώβητη από την επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης.

Η συνεχής αβεβαιότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές όσον αφορά τη βιωσιμότητα του χρέους ορισμένων χωρών της Ευρωζώνης, καθώς και οι φόβοι μετάδοσης της κρίσης στις ισχυρότερες οικονομίες της Ευρωζώνης, συμβάλλουν στους χαμηλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. Οι αδυναμίες της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς και ορισμένων από τους σημαντικότερους εταίρους της ΕΕ, θα ενισχύσουν την τάση αυτή.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η εμπιστοσύνη θα αρχίσει να αποκαθίσταται σταδιακά το δεύτερο εξάμηνο του 2012 χάρη και στα μέτρα πολιτικής που θα εφαρμοστούν για την τιθάσευση της κρίσης δημόσιου χρέους.

Στασιμότητα των αγορών εργασίας

Η αύξηση της απασχόλησης αναμένεται να σταματήσει το 2012. Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης που δίνουν οι εξαμηνιαίες προβλέψεις είναι ανεπαρκής για να επηρεάσει θετικά τις αγορές εργασίας. Κατά συνέπεια, η ανεργία είναι πολύ πιθανό να παραμείνει στα σημερινά υψηλά επίπεδα το 9,5% αν και θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των αγορών εργασίας των κρατών μελών.

Τα δημόσια οικονομικά σε τροχιά σταδιακής ανάκαμψης

Η εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών σημείωσε πρόοδο το 2011. Τα δημοσιονομικά ελλείματα για το έτος αυτό προβλέπεται να ανέλθουν στο 4¾% του ΑΕΠ στην ΕΕ και μόλις πάνω από 4% στην Ευρωζώνη. Επίσης, το 2012 προβλέπεται μείωση των ελλειμμάτων τα οποία θα κυμανθούν οριακά κάτω από 4% στην ΕΕ και 3½% στην Ευρωζώνη.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο λόγος χρέους/ΑΕΠ της ΕΕ θα κορυφωθεί στο 85% περίπου το 2012 και θα σταθεροποιηθεί το 2013. Ωστόσο, στην Ευρωζώνη, το χρέος θα συνεχίσει να αυξάνεται ελαφρά για να υπερβεί το 90% του ΑΕΠ το 2012.

Υποχώρηση του πληθωρισμού κάτω από το 2%

Χάρη στην μείωση των τιμών ενέργειας, ο πληθωρισμός προβλέπεται να μειωθεί κάτω από το 2% το 2012. Η μειωμένη οικονομική δραστηριότητα και οι πολύ περιορισμένες αυξήσεις των αμοιβών θα βοηθήσουν στη συγκράτηση του πληθωρισμού κατά την περίοδο των προβλέψεων.

Σημαντικοί κίνδυνοι δυσμενέστερων εξελίξεων

Τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες που υπονομεύουν την οικονομία της ΕΕ και της Ευρωζώνης: η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα λόγω του δημόσιου χρέους, η αδυναμία του χρηματοπιστωτικού τομέα και η επιβράδυνση του παγκόσμιου εμπορίου, που ενδεχομένως οδηγήσουν στη δημιουργία αρνητικής δυναμικής: οι χαμηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης μπορούν να επηρεάσουν τους οφειλέτες του δημοσίου και αυτό, με τη σειρά του, να επιδεινώσει την κατάσταση του χρηματοπιστωτικού τομέα ο οποίος θα αδυνατεί να στηρίξει την ανάπτυξη.

Αντίστροφα, αν αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη νωρίτερα απ΄ό,τι υπολογίζεται θα είχαμε ενδεχομένως αναθέρμανση των επενδύσεων και της ιδιωτικής κατανάλωσης. Επιπλέον, η βελτίωση των εξωτερικών συνθηκών, όπως π.χ., η ανάκαμψη του παγκόσμιου ρυθμού ανάπτυξης, θα έδινε νέα ώθηση στις εξαγωγές της ΕΕ. Η μείωση των τιμών στα αγαθά πρώτης ανάγκης θα συνέβαλλε επίσης στην αύξηση της κατανάλωσης.

Οι επόμενες προσωρινές προβλέψεις θα δημοσιευτούν τον Φεβρουάριο του 2012 και θα ακολουθήσουν οι τελικές προβλέψεις τον Μάιο του 2012.

Περισσότερα γις τις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις 2011 English

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι