Sti

Økonomisk efterårsprognose – opsvinget flader ud - 10/11/2011

Seks arbejdere med sikkerhedshjelme © EU

Væksten i EU kommer fortsat tæt på nulpunktet i 2012 og vender langsomt tilbage i 2013. Ledigheden ventes at blive liggende på et højt niveau.

Alle hovedindikatorer peger på nulvækst med stor risiko for yderligere nedgang.

Der ventes ingen økonomisk vækst i dette eller kommende kvartaler. Derfor regnes der kun med 0,5 % bnp-vækst i EU og euroland i 2012. Der kan ventes lidt mere fart over feltet i 2013, hvor man regner med en vækst på 1,5 % i EU og 1,25 % i euroområdet. Selv om vækstraterne svinger rundt omkring i EU, lader afmatningen ingen gruppe af lande uberørt.

Den fortsatte usikkerhed på finansmarkederne – om de offentlige finansers holdbarhed i visse eurolande – og frygten for, at krisen breder sig til de centrale eurolande, vil fortsat lægge en dæmper på væksten. Verdensøkonomiens svaghed, også i visse af EU's vigtigste partnerlande, vil forstærke denne tendens.

Prognosen forudsætter, at optimismen gradvis vender tilbage i andet halvår af 2012. Den understøttes af de politiske initiativer, der er taget for at dæmme op for statsgældskrisen.

Udsigt til stagnation på arbejdsmarkedet

Jobvæksten ventes at gå i stå i 2012. Den ventede økonomiske vækst inden for prognoseperioden er formentlig ikke nok til at løfte arbejdsmarkedet. Ledigheden ventes derfor at blive liggende på det nuværende høje niveau på 9,5 %, men arbejdsmarkederne vil udvikle sig forskelligt i de forskellige EU-lande.

Gradvis forbedring i de offentlige finanser

Det er gået bedre med at konsolidere de offentlige finanser i 2011. I år ventes der offentlige underskud på 4,75 % af bnp i EU og lige over 4 % i euroområdet. Underskuddene ventes at falde til lidt under 4 % af bnp i EU og 3,5 % i euroområdet i 2012.

Ifølge prognosen vil gælden i procent af bnp i EU toppe omkring 85 % i 2012 og derefter flade ud i 2013. Men i euroland vil gælden fortsat stige langsomt og dermed overstige 90 % af bnp i 2012.

Inflationen ventes at falde til under 2 %

Takket være faldende inflationstryk fra energipriserne regnes inflationen med at falde til under 2 % i 2012. Den underdrejede økonomiske aktivitet og beskedne lønstigninger vil holde inflationen under kontrol i prognoseperioden.

Fortsat store risici for yderligere nedgang

Økonomien i EU og euroområdet står over for tre store risici: fortsat usikkerhed om statsgælden, finanssektorens svaghed og den svækkede verdenshandel. Der er risiko for en ond cirkel: Langsommere vækst kan ramme lande med høj statsgæld, og dette kan ødelægge mulighederne for finansverdenen, som bliver ude af stand til at understøtte væksten.

På plussiden er der mulighed for, at optimismen vender hurtigere tilbage, hvilket kan give startskuddet til nye investeringer og øget privatforbrug. Desuden kan en forbedring af de ydre rammer – f.eks. vækst på verdensplan – give EU's eksport en saltvandsindsprøjtning. Faldende råvarepriser kan også føre til opgang i forbruget.

Den nye midlertidige prognose offentliggøres i februar 2012 og efterfølges af en fuldstændig prognose i maj 2012.

Mere om den fuldstændige økonomiske efterårsprognose fra 2011 English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links