Cesta

Podzimní hospodářská prognóza: oživení ekonomiky ustane - 10/11/2011

Šest dělníků v bezpečnostních helmách © EU

V roce 2012 bude EU i nadále vykazovat téměř nulový hospodářský růst. V roce 2013 pak evropské hospodářství opět zaznamená slabý růst. Nezaměstnanost by se podle prognózy měla udržet na stávající vysoké úrovni.

Podle veškerých ukazatelů můžeme očekávat stagnaci růstu s významným rizikem nepříznivého vývoje.

V následujícím čtvrtletí ani v těch dalších se podle současných odhadů s hospodářským růstem nemůže počítat. V důsledku toho se předpokládá, že v roce 2012 vzroste HDP v zemích eurozóny i v celé EU pouze o 0,5 %. K určitému zrychlení by pak mělo dojít v roce 2013, kdy bude ekonomika růst tempem 1,25 % v eurozóně a 1,5 % v EU celkově. Tempo růstu se sice bude v jednotlivých státech Unie lišit, nicméně jeho zpomalení budou pociťovat i nadále všechny země EU.

K oslabení růstu přispívá přetrvávající nejistota na finančních trzích, která souvisí s neudržitelností situace veřejného zadlužení některých zemích eurozóny a se strachem, že tyto problémy se rozšíří do stěžejních zemí eurozóny. Negativní vliv má i špatná situace celosvětového hospodářství, kterou pociťují někteří z nejdůležitějších partnerů Unie.

Prognóza hovoří o tom, že důvěru se podaří postupně obnovit v druhé polovině roku 2012 díky realizaci politických opatření, která mají řešit krizi veřejných rozpočtů.

Stagnace na pracovních trzích

Očekává se, že růst zaměstnanosti se v roce 2012 zastaví. Tempo hospodářského růstu, které má podle prognózy v daném období přetrvat, nebude natolik vysoké, aby se na pracovních trzích pozitivně projevilo. Nezaměstnanost se proto pravděpodobně udrží na stávající vysoké úrovni, jež činí 9,5 %, avšak situace na pracovních trzích jednotlivých zemí EU bude i nadále rozdílná.

Postupné zotavení veřejných financí

V roce 2011 se v konsolidaci veřejných financí dosáhlo určitého pokroku. Rozpočtové schodky budou letos podle předpovědi činit něco přes 4 % HDP v eurozóně a 4,75 % HDP v celé EU. Schodky se podle prognózy v roce 2012 sníží a budou činit 3,5 % HDP v eurozóně a téměř 4 % v celé EU.

V prognóze se rovněž hovoří o tom, že poměr veřejného dluhu k HDP v roce 2012 v EU vzroste na přibližně 85 %, přičemž v roce 2013 dojde k jeho stabilizaci. V eurozóně však bude v roce 2012 postupně růst a přesáhne 90 % HDP.

Pokles inflace pod 2 %

Díky zmírnění tlaku na ceny energie by mělo v roce 2012 dojít ke snížení inflace pod úroveň 2 %. Útlum hospodářské aktivity a mírné zvýšení mezd by měly v daném období inflaci udržet na stejné úrovni.

Přetrvávající rizika nepříznivého vývoje

Situaci v eurozóně i celé EU ovlivňují především tři faktory: přetrvávající nejistota vyplývající ze zadlužení zemí, slabý finanční sektor a stagnující celosvětový obchod. Nedá se vyloučit vznik negativní spirály: slabší růst by měl dopad na zadlužené státy, čímž by se mohla zhoršit situace finančního sektoru, který by pak nebyl schopen růst podpořit.

Investice i spotřebu domácností by však mohlo nastartovat obnovení důvěry, pokud by se dostavilo dříve, než se očekává. Kromě toho by se v důsledku případného zlepšení situace mimo EU, například obnovení růstu na celosvětové úrovni, mohl zvýšit vývoz EU. Klesající ceny komodit by pak mohly přispět ke zvýšení spotřeby.

Další prognóza bude zveřejněna v únoru 2012. Půjde o předpověď přechodnou. V květnu 2012 pak bude publikována další celková prognóza.

Více informací o letošní podzimní hospodářské prognóze English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy