Навигационна пътека

Есенна икономическа прогноза - възстановяването спира - 10/11/2011

Шестима работници с предпазни каски © ЕС

През 2012 г. растежът в ЕС ще остане почти нулев, а през 2013 г. леко ще се ускори. Очаква се безработицата да се задържи на сегашните високи равнища.

Всички основни показатели сочат спиране на възстановяването със значителни странични рискове

През текущото и следващите тримесечия не се очаква икономически растеж. Прогнозата е, че през 2012 г. БВП на ЕС и еврозоната ще нарасне само с 0,5 %. През 2013 г. се очаква известно ускоряване, като прогнозите са, че растежът ще достигне 1,5 % в ЕС и 1,25 % в еврозоната. Въпреки че равнищата на растеж в отделните страни членки ще бъдат различни, нито една група държави няма да остане незасегната от спада.

Продължаващата несигурност във финансовите пазари, свързана с устойчивостта на публичните финанси в някои икономики от еврозоната, както и опасенията от "заразяване", засягащо ключови страни от еврозоната, ще допринесат за по-слабия растеж. Слабостта на световната икономика, включително на някои от най-важните партньори на ЕС, ще подсили тази тенденция.

Според прогнозата доверието постепенно ще се възстанови през втората половина на 2012 г., благодарение на прилагането на политически мерки за овладяване на кризата с държавните дългове.

Очаква се стагнация на трудовите пазари

Очаква се през 2012 г. да настъпи застой в растежа на заетостта. Равнището на растеж на икономиката, което се очаква да се запази до края на обхванатия от прогнозата период, се смята за недостатъчно, за да доведе до оживление на трудовия пазар. Затова безработицата вероятно ще се задържи на сегашното си високо равнище от 9,5 %, но състоянието на трудовите пазари на страните членки ще бъде различно.

Състоянието на публичните финанси е на път постепенно да се подобри

Консолидирането на публичните финанси отбеляза напредък през 2011 г. Очаква се фискалните дефицити за тази година да бъдат съответно 4,75 % в ЕС и малко над 4 % в еврозоната. Прогнозите са, че дефицитите в ЕС и еврозоната през 2012 г. ще спаднат съответно до малко под 4 % и до 3,5 % от БВП.

Според прогнозата през 2012 г. съотношението дълг-БВП ще се повиши в ЕС до около 85 %, а през 2013 г. ще се стабилизира. В еврозоната обаче през 2012 г. това съотношение ще нарасне слабо и ще надхвърли 90 % от БВП.

Спад на инфлацията под 2 %

Очаква се през 2012 г. инфлацията да спадне под 2 % благодарение на отслабването на натиска от цените на енергията. Слабата икономическа активност и скромните увеличения на заплатите ще задържат инфлацията под контрол през обхванатия от прогнозата период.

Рискът от отрицателно развитие на ситуацията остава значителен

Икономиката на ЕС и еврозоната е изправена пред три основни риска: продължаващата несигурност, свързана с държавните дългове, слабостта на финансовата индустрия и забавянето на световната търговия. Възможно е негативно развитие на нещата: по-бавният растеж може да засегне държавните длъжници, а това на свой ред може да влоши състоянието на финансовия сектор, който няма да е в състояние да подкрепи растежа.

От друга страна, възможно е и положително развитие, ако по-ранно от очакваното възстановяване на доверието доведе до нарастване на инвестициите и личното потребление. Освен това, евентуално подобряване на външните условия - като възобновяване на световния растеж например - може да даде тласък на износа на ЕС. Спадащите цени на суровините също ще допринесат за по-динамично потребление.

Следващата междинна прогноза ще бъде публикувана през февруари 2012 г., а през май 2012 г. ще бъде публикувана подробна прогноза.

Още в есенната икономическа прогноза от 2011 г. English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки