Sökväg

Räddningspaket för euron klart - 27/10/2011

Flaggor utanför rådets byggnad i Bryssel där toppmötet hålls, Justus Lipsius-byggnaden © EU

EU-ländernas ledare enades vid ett extrainsatt toppmöte om åtgärder för att bättre hjälpa länder med skuldproblem och stabilisera ekonomin i EU.

EU-ländernas beslut English den 26 oktober ska lösa den akuta skuldkris som några euroländer drabbats av. Krisen hotar den ekonomiska stabiliteten i hela euroområdet och kan sprida sig till andra EU-länder.

– Vi har enats om ett omfattande åtgärdspaket som bekräftar att EU gör vad som krävs för att bevara den ekonomiska stabiliteten, säger kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

Mer lån till Grekland

Grekland ska få nya lån på upp till 100 miljarder euro från EU och Internationella valutafonden för att kunna återhämta sig på lång sikt. Banker och andra privata långivare har också gått med på att skriva av halva Greklands skuld. Målet är att Grekland år 2020 ska ha minskat sin statsskuld till 120 procent av bruttonationalprodukten.

Mer pengar till räddningsfonden

Ledarna enades också om att utöka EU:s räddningsfond English (EFSF, den europeiska stabiliseringsfaciliteten), men medlemsländerna ska inte behöva göra fler åtaganden. Fondens utlåningskapacitet ska öka med tusen miljarder euro – en femfaldig ökning – med hjälp av privata marknadsverktyg.

Bankreformer

Regeringarna ska bevilja garantier till de banker som drabbas av statsskuldkrisen. Garantierna ska samordnas på EU-nivå. Bankerna ska därmed kunna fortsätta att låna ut pengar för att bidra till tillväxt och nya jobb.

Som en tillfällig åtgärd måste bankerna öka sin kapitalbas till 9 procent senast i juni 2012. De kan bland annat behöva minska sina aktieutdelningar och personalbonusar.

Den här rekapitaliseringen kommer att stärka banksystemet. Bankerna ska i första hand försöka få kapital från den privata marknaden. Regeringarna ska endast gå in med stöd i nödfall. Som en sista utväg kan länderna ansöka om lån från räddningsfonden.

Striktare ekonomisk styrning

Euroländerna godkände också åtgärder som ska skärpa den ekonomiska styrningen. Länderna ska i högre grad samordna sin ekonomiska politik och budgetpolitik och det ska kontrolleras bättre att åtgärderna verkligen genomförs.

Euroländerna vill integreras mer ekonomiskt. En rapport om vilka åtgärder som krävs ska läggas fram i mars 2012.

Eurotoppmötets viktigaste resultat English

EU:s åtgärder mot finanskrisen English

Europa 2020 – EU:s strategi för hållbar ekonomisk tillväxt

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar