Navigacijska pot

Ukrepi EU za rešitev dolžniške krize v evrskem območju - 27/10/2011

Zastave držav članic pred poslopjem Sveta EU v Bruslju © EU

Evropski voditelji dosegli dogovor o večji podpori zadolženim državam in ponovni vzpostavitvi finančne stabilnosti v Evropi.

Z ukrepi, sprejetimi English 26. oktobra, nameravajo evropski voditelji odpraviti posledice dolžniške krize, ki je prizadela nekatere države evrskega območja. Kriza ogroža gospodarsko stabilnost celotnega evrskega območja in se lahko razširi tudi na druge države EU.

„Na podlagi sprejetega dogovora lahko zagotovimo, da bomo storili vse za utrditev evropske finančne stabilnosti,“ je dejal predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso.

Nova posojila Grčiji

EU in Mednarodni denarni sklad bosta Grčiji zagotovila novo posojilo v višini 100 milijard EUR. To in drugi ukrepi (banke in zasebni posojilodajalci so privolili v 50-odstotni odpis grškega dolga) naj bi Grčiji pomagali, da javni dolg zniža na vzdržno raven. Grški dolg naj bi se tako do leta 2020 zmanjšal na 120 % bruto domačega proizvoda.

Večja posojilna sposobnost

Voditelji so se dogovorili o povečanju sredstev evropskega mehanizma za finančno stabilnost English , ne da bi povečali prispevek držav članic. Posojilna sposobnost sklada se bo s povečanjem prispevkov iz zasebnega sektrorja okrepila na okoli 1 000 milijard EUR (petkratno povečanje).

Reforma bančnega sektorja

Države članice bodo bankam, ki jih je prizadela dožniška kriza, zagotovile dodatna jamstva. Jamstva bodo usklajena na ravni EU. Banke bodo tako lahko še naprej posojale denar in prispevale k rasti in ustvarjanju novih delovnih mest.

Banke bodo morale do junija 2012 povečati vrednost osnovnega kapitala na devet odstotkov ter omejiti izplačilo dividend vlagateljem in nagrad zaposlenim, dokler ne dosežejo zahtevane vrednosti.

Dokapitalizacija bo okrepila bančni sistem. Banke bodo najprej uporabile zasebne vire, države pa bi pomagale po potrebi. Kot zadnjo možnost si bodo lahko denar sposodile tudi v okviru evropskega mehanizma za finančno stabilnost.

Utrditev gospodarskega upravljanja

Države evrskega območja so sprejele tudi ukrepe za izboljšanje gospodarskega upravljanja. Okrepile bodo usklajevanje na področju ekonomskih in proračunskih politik ter poostrile nadzor nad izvajanjem ukrepov.

Države evrskega območja se bodo zavzemale za tesnejše gospodarsko povezovanje. Do marca 2012 bo pripravljeno poročilo o izvajanju dogovorjenih ukrepov.

Glavne točke dogovora zasedanja držav evrskega območja English

Ukrepi EU za odpravo finančne krize English

Evropa 2020 – načrt EU za trajnostno gospodarsko rast

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave