Navigačný riadok

Reakcia EÚ na dlhovú krízu v eurozóne - 27/10/2011

Vlajky pred budovou Justus Lipsius v Bruseli, miestom konania samitu krajín eurozóny © EU

Lídri EÚ sa dohodli na opatreniach na záchranu zadlžených krajín a obnovu finančnej stability v Európe.

Včerajšie rozhodnutia English sú reakciou na dlhovú krízu, ktorá postihla niektorých členov eurozóny. Táto kríza významne ohrozuje hospodársku stabilitu v celej eurozóne, čo môže mať dosah aj na iné členské štáty EÚ.

„Súhrnný balík opatrení, ktoré sme odsúhlasili, je dôkazom, že Európa urobí všetko preto, aby sa zabezpečila finančná stabilita,“ vyhlásil predseda Komisie José Manuel Barroso.

Ďalšie pôžičky pre Grécko

Súčasťou udržateľného riešenia na obnovu gréckeho hospodárstva je druhý záchranný balík vo výške až 100 miliárd EUR z prostriedkov EÚ a MMF. Banky a iní súkromní veritelia takisto súhlasili s odpisom polovice gréckeho dlhu. Cieľom tohto balíka je pomôcť Grécku znížiť jeho verejný dlh do roku 2020 na 120 % HDP.

Lepšia podpora v čase krízy

Lídri odsúhlasili posilnenie záchranného fondu EÚ, Európskeho nástroja finančnej stability English (eurovalu), bez toho, aby sa zvyšovali súčasné záruky jednotlivých členských štátov. Úverová kapacita eurovalu sa prostredníctvom súkromných trhových nástrojov zvýši päťnásobne na približne jeden bilión eur.

Rekapitalizácia bánk

Vlády poskytnú záruky pre banky postihnuté krízou štátneho dlhu. Tieto záruky sa budú koordinovať na úrovni EÚ, čo bankám umožní naďalej poskytovať úvery potrebné pre rast a tvorbu pracovných miest.

Do júna 2012 budú banky musieť na základe dočasného opatrenia navýšiť svoju kapitálovú primeranosť na 9 %. Banky by tak mali znížiť dividendy vyplácané investorom a bonusy pre zamestnancov, kým ich kapitálová základňa nedosiahne stanovený cieľ.

Cieľom rekapitalizácie je posilnenie bankového systému. Banky sa najprv budú snažiť získať nové zdroje kapitálu od súkromných investorov. Ak sa im to nepodarí, môžu požiadať o pomoc národné vlády. Žiadosť o pomoc z eurovalu by mala byť až poslednou možnosťou.

Posilnenie hospodárskeho riadenia

Štáty eurozóny takisto schválili opatrenia na posilnenie hospodárskeho riadenia, medzi ktoré patrí väčšia koordinácia hospodárskych a vnútroštátnych rozpočtových politík, ako aj prísnejší dohľad nad ich uplatňovaním.

Eurozóna sa bude snažiť o užšiu hospodársku integráciu. Správa o uplatňovaní schválených opatrení by mala byť predložená najneskôr do marca 2012.

Hlavné závery samitu krajín eurozóny English

Reakcia EÚ na finančnú krízu English

Európa 2020 – stratégia EÚ pre udržateľný hospodársky rast

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy