Ścieżka nawigacji

UE reaguje na kryzys zadłużenia w strefie euro - 27/10/2011

Flagi przed budynkiem Justus Lipsius w Brukseli, gdzie odbył się szczyt © UE

Przywódcy państw UE doszli do porozumienia co do metod udzielenia wsparcia krajom pogrążonym w kryzysie i przywrócenia stabilności finansowej w Europie.

Decyzje English podjęte w dniu 26 października są reakcją na kryzys zadłużenia, z jakim borykają się niektóre kraje strefy euro. Kryzys grozi utratą stabilności gospodarczej całej strefy euro, a co za tym idzie − innych państw UE.

„Uzgodniony przez nas pakiet to pakiet kompleksowy, który potwierdza, że Europa zrobi wszystko, by zagwarantować stabilność finansową”, powiedział przewodniczący Komisji José Manuel Barroso.

Kredyty dla Grecji

Pomoc dla Grecji obejmuje pożyczkę w wysokości maksymalnej 100 mld euro od UE i MFW. Banki i wierzyciele prywatni zgodzili się obciąć swoje wierzytelności o 50 proc. Celem pakietu jest obniżenie długu publicznego Grecji do 120 proc. PKB do roku 2020.

Skuteczniejsze reagowanie na kryzys

Uczestnicy szczytu postanowili zwiększyć budżet głównego funduszu ratunkowego UE, Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej English (EFSF), nie zmieniając przy tym zobowiązań państw członkowskich. Dzięki narzędziom rynku prywatnego zdolność pożyczkowa funduszu wzrośnie o około bilion euro, czyli pięciokrotnie.

Reforma sektora bankowego

Rządy udzielą gwarancji bankom, na których sytuację wpłynął kryzys zadłużenia. Gwarancje te będą one koordynowane na szczeblu UE i pozwolą bankom nadal udzielać kredytów niezbędnych do osiągnięcia wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy.

Rozwiązaniem przejściowym będzie wymóg podniesienia wskaźnika kapitałowego banków do 9 proc. do czerwca 2012 r. Do chwili osiągnięcia tego wskaźnika, banki powinny też obniżyć dywidendy wypłacane inwestorom i premie dla pracowników.

Reformy te wzmocnią system bankowy. Banki będą najpierw korzystać z prywatnych źródeł kapitału, a w razie potrzeby wsparcia udzielą rządy krajowe. W ostateczności możliwe będzie udzielenie pożyczek z EFSF.

Skuteczniejsze zarządzanie gospodarką

Kraje strefy euro również zatwierdziły środki mające zwiększyć skuteczność zarządzania gospodarczego. Polityka gospodarcza i budżetowa krajów UE będzie bardziej skoordynowana, a dzięki stałemu nadzorowi wiadomo będzie, czy środki są wdrażane.

Strefa euro będzie dążyć do pogłębienia integracji gospodarczej. Sprawozdanie z realizacji ustalonych środków zostanie sporządzone do marca 2012 r.

Szczyt strefy euro − najważniejsze ustalenia English

Reakcja UE na kryzys finansowy English

Europa 2020 – unijny plan na rzecz wzrostu i zatrudnienia

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki