Navigācijas ceļš

ES reaģē uz eirozonas parādu krīzi - 27/10/2011

Karogi pie ēkas, kur notika eirozonas sanāksme, — "Justus Lipsius" ēkas Briselē © ES

ES līderi vienojas par pasākumiem, kas vajadzīgi, lai sniegtu lielāku atbalstu valstīm, kurās ir parādu problēmas, un lai Eiropā atjaunotu finansiālo stabilitāti.

26. oktobrī pieņemtie lēmumi English ir atbildes reakcija uz parādu krīzi, kas skar dažas eirozonas valstis. Šī krīze draud iedragāt ekonomikas stabilitāti visā eirozonā, un tā var izplesties arī uz citām ES dalībvalstīm.

"Šis projekts, par kuru esam vienojušies, ir visaptverošs pasākumu kopums, kas apliecina, ka Eiropa darīs visu, lai panāktu finansiālo stabilitāti," sacīja Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu.

Papildu aizdevumi Grieķijai

Ilgtspējīgs risinājums, kā palīdzēt Grieķijai atgūties, ir jauns aizdevums no ES un SVF 100 miljardu eiro apmērā. Bankas un citi privāti kreditori ir vienojušies 50 % Grieķijas parāda norakstīt. Šī projekta mērķis ir palīdzēt Grieķijai līdz 2020. gadam samazināt valsts parādu līdz 120 % no iekšzemes kopprodukta.

Labāks atbalsts krīzē

Līderi vienojās palielināt ES galveno parāda fondu, Eiropas finanšu stabilitātes instrumentu English (EFSI), nepalielinot dalībvalstu saistības. Fonds spēs aizdot aptuveni vienu triljonu eiro — piecreiz vairāk —, izmantojot privātus tirgus instrumentus.

Banku reformas

Valdības sniegs garantijas bankām, kurus skārusi šī graujošā parādu krīze. Šīs garantijas tiks koordinētas ES līmenī. Tās ļaus bankām turpināt izsniegt aizdevumus, kas vajadzīgi izaugsmei un darbavietu radīšanai.

Būs pagaidu prasība, ka bankām līdz 2012. gada jūnijam jāpalielina savs pamatkapitāls līdz 9 %. Bankām jāsamazina ieguldītājiem izmaksātās dividendes un darbinieku prēmijas, līdz tiek sasniegts 9 % mērķis.

Šī rekapitalizācija nostiprinās banku sistēmu. Bankas pirmām kārtām izmantos privātus kapitāla avotus, un vajadzības gadījumā dalībvalstu valdības sniegs atbalstu. Ļaunākajā gadījumā var izsniegt aizdevumus arī no EFSI.

Spēcīgāka ekonomikas pārvaldība

Eirozonas valstis apstiprināja arī pasākumus, kas vajadzīgi, lai uzlabotu ekonomikas pārvaldību. Labāk saskaņos ekonomikas un valstu budžeta politiku, kā arī ciešāk uzraudzīs pasākumu izpildi.

Eirozonā centīsies panākt lielāku ekonomisko integrāciju. Līdz 2012. gada martam tiks pabeigts ziņojums par plānoto pasākumu īstenošanu.

Svarīgākie eirozonas sanāksmes rezultāti English

ES atbildes reakcija uz finanšu krīzi English

"Eiropa 2020" — ES plāns ilgtspējīgai ekonomikas izaugsmei

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites