Cosán nascleanúna

Freagairt an AE ar ghéarchéim fiachais limistéar an euro - 27/10/2011

Bratacha lasmuigh d'ionad chruinniú mullaigh limistéar an euro – an foirgneamh Justus Lipsius sa Bhruiséil © AE

Aontú na gceannairí AE ar bhearta chun breis tacaíochta a chur ar fáil do thíortha na bhfadhbanna fiachais is le cobhsaíocht airgeadais a thabhairt ar ais san Eoraip.

Is mar fheargairt ar na géarchéimeanna fiachais i roinnt tíortha i limistéar an euro a glacadh cinntí English an 26 Deireadh Fómhair. Tá bagairt sna géarchéimeanna sin baint faoi chobhsaíocht airgeadais an limistéir airgeadaíochta uile, agus thairis sin, tíortha uile an AE.

‘Pacáiste uileghabhálach atá aontaithe againn, is a dheimhníonn go ndéanfaidh an Eoraip an méid is gá chun an chobhsaíocht airgeadais a chosaint,’ arsa Uachtarán an Choimisiúin, José Manuel Barroso.

Breis iasachtaí don Ghréig

Sa réiteach inbhuanaithe chun cabhrú leis an nGréig teacht chuici féin, tá iasacht nua suas le €100bn ón AE is ón CAI. D'aontaigh bainc is creidiúnaithe príobháideacha 50% d'fhiacha na Gréige a chealú. Tá faoin bpacáiste cabhrú leis an nGréig a fiachas poiblí a laghdú go 120% dá holltáirge intíre faoi 2020.

Tacaíocht géarchéime níos fearr

D'aontaigh na ceannairí príomhchiste tacaíochta fiachais an AE, an tSaoráid Eorpach um Chobhsaíocht Airgeadais English (SECA), a mhéadú, gan ceangaltais na mballstát a leathnú. Treiseofar cumas iasachtaí an chiste go thart ar thrilliún euro – méadú faoi chúig – ag úsáid uirlisí an mhargaidh phríobháidigh.

Leasuithe banc

Tabharfaidh na rialtais ráthaíochtaí do bhainc a raibh tionchar ag géarchéim an fhiachais cheannasaigh orthu. Comhordófar na ráthaíochtaí sin ag leibhéal an AE. Ceadóidh sé sin do na bainc leanúint orthu ag tabhairt na n-iasachtaí is gá chun fás is poist a chruthú.

I mbeart sealadach, éileofar ar na bainc a mbonn caipitil a mhéadú go 9% faoi Mheitheamh 2012. Ba cheart do na bainc díbhinní a íoctar le hinfheisteoirí is bónais a íoctar leis an bhfoireann a laghdú go dtí go sroichfidh siad an sprioc 9%.

Neartóidh an t-athchaipitliú sin an córas baincéireachta. Ar dtús úsáidfidh na bainc foinsí príobháideacha caipitil, is cuirfidh na rialtais náisiúnta tacaíocht ar fáil más gá. Is féidir iasachtaí a dhéanamh tríd an SECA, mar chéim dheiridh.

Rialachas geilleagrach níos treise

D'fhormheas tíortha limistéar an euro bearta chun rialachas geilleagrach a fheabhsú freisin. Beidh méadú ar chomhordú na mbeartas buiséid náisiúnta is geilleagrach, chomh maith le breis faireacháin lena chinntiú go gcuirfear na bearta sin chun feidhme.

Lorgóidh limistéar an euro lánpháirtíocht gheilleagrach níos dlúithe. Faoi Mhárta 2012, críochnófar tuarascáil faoi chur chun feidhme na mbeart a aontaíodh.

Príomhthorthaí chruinniú mullaigh limistéar an euro English

Freagairt an AE ar an ngéarchéim gheilleagrach English

Eoraip 2020 – plean an AE d'fhás geilleagrach inbhuanaithe

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links