Διαδρομή πλοήγησης

Η ΕΕ απαντά στην κρίση χρέους της ευρωζώνης - 27/10/2011

Σημαίες στην είσοδο του κτηρίου Justus Lipsius, που φιλοξένησε τη σύνοδο κορυφής της ευρωζώνης, στις Βρυξέλλες © EU

Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν μέτρα για μεγαλύτερη στήριξη των χωρών με προβλήματα χρέους και την αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην Ευρώπη.

Οι αποφάσεις English της συνόδου κορυφής της 26ης Οκτωβρίου αποτελούν απάντηση στην κρίση χρέους που πλήττει ορισμένες χώρες της ευρωζώνης. Η κρίση αυτή απειλεί την οικονομική σταθερότητα του συνόλου της ευρωζώνης και, κατ΄ επέκταση, των υπόλοιπων χωρών της ΕΕ.

Τα μέτρα που συμφωνήσαμε αποτελούν μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων και επιβεβαιώνουν ότι η Ευρώπη θα κάνει ό,τι είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο.

Νέο δάνειο προς την Ελλάδα

Μια βιώσιμη λύση για να βοηθηθεί η Ελλάδα να ανακάμψει, περιλαμβάνει νέα δανειοδότηση της χώρας από την ΕΕ και το ΔΝΤ, ύψους μέχρι 100 δισ. ευρώ. Οι τράπεζες και άλλοι πιστωτές από τον ιδιωτικό τομέα συμφώνησαν στο "κούρεμα" του ελληνικού χρέους κατά 50%. Τα μέτρα που αποφασίστηκαν αναμένεται ότι θα βοηθήσουν την Ελλάδα να μειώσει το δημόσιο χρέος της στο 120% του ΑΕΠ μέχρι το 2020.

Βελτιωμένη αντιμετώπιση της κρίσης

Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν επίσης να ενισχύσουν τον κύριο ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης του χρέους, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας English (ΕΤΧΣ), χωρίς όμως να αυξηθεί η επιβάρυνση των κρατών μελών. Η δανειοδοτική ικανότητα του ταμείου θα εκτιναχθεί στο ένα τρισ. ευρώ περίπου, δηλαδή θα πενταπλασιαστεί, με τη χρήση εργαλείων της ελεύθερης αγοράς.

Μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα

Οι κυβερνήσεις θα παρέχουν εγγυήσεις για τις τράπεζες που θίγονται από την κρίση χρέους της χώρας τους. Οι εγγυήσεις αυτές θα συντονίζονται σε επίπεδο ΕΕ και θα δίνουν στις τράπεζες τη δυνατότητα να χορηγούν δάνεια που είναι αναγκαία για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Ως προσωρινό μέτρο, θα απαιτηθεί από τις τράπεζες να αυξήσουν τα ίδια κεφάλαιά τους στο 9% μέχρι τον Ιούνιο του 2012. Θα πρέπει επίσης να μειώσουν τα μερίσματα που καταβάλλουν στους επενδυτές, καθώς και τα μπόνους στο προσωπικό τους, μέχρις ότου επιτύχουν τον στόχο του 9%.

Αυτή η ανακεφαλαιοποίηση θα ισχυροποιήσει το τραπεζικό σύστημα. Οι τράπεζες αρχικά θα αντλήσουν κεφάλαια από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ οι εθνικές κυβερνήσεις θα τις στηρίζουν εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Ως τελευταία λύση, οι τράπεζες θα στρέφονται στο ΕΤΧΣ για δανεισμό.

Ισχυρότερη οικονομική διακυβέρνηση

Οι χώρες της ευρωζώνης ενέκριναν επίσης μέτρα βελτίωσης της οικονομικής διακυβέρνησης. Προβλέπεται πλέον στενότερος συντονισμός των εθνικών οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών, και παράλληλα αυξημένη εποπτεία ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή των μέτρων.

Η ευρωζώνη θα επιδιώξει στενότερη οικονομική ολοκλήρωση. Τον Μάρτιο του 2012 θα παρουσιαστεί έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων.

Κύρια αποτελέσματα της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης English

Απάντηση της ΕΕ στη χρηματοπιστωτική κρίση English

Ευρώπη 2020 - σχέδιο της ΕΕ για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι