Sti

EU reagerer på gældskrise i euroland - 27/10/2011

Flag uden for Justus Lipsius-bygningen i Bruxelle, hvor eurotopmødet blev holdt © EU

EU's ledere enige om tiltag, der skal give mere støtte til lande med gældsproblemer og genoprette den økonomiske stabilitet i Europa.

De beslutninger, der blev truffet English den 26. oktober, er et modspil til de gældskriser, der har ramt visse eurolande. Disse kriser truer med at underminere den økonomiske stabilitet i hele valutaområdet og dermed også andre EU-lande.

"Den aftalte pakke er en omfattende pakke, der bekræfter, at Europa vil gøre det nødvendige for at sikre den økonomiske stabilitet," udtaler Kommissionens formand, José Manuel Barroso.

Flere lån til Grækenland

En holdbar løsning, der skal få Grækenlandpå fode igen, indeholder et nyt lån på op til 100 milliarder euro (ca. 740 milliarder kroner) fra EU og IMF. Banker og andre private kreditorer er gået med til at droppe 50 % af den græske gæld. Pakken skal hjælpe Grækenland med at få statsgælden ned på 120 % af bruttonationalproduktet senest i 2020.

Bedre krisehjælp

På topmødet var der enighed om at udvide EU's vigtigste gældsstøttefond, den Europæiske Finansielle Stabilitetsfacilitet English (EFSF) uden at øge medlemslandenes engagement. Fondens udlånskapacitet vil blive øget til omkring en billion euro (ca. 7,4 billioner kroner) – en femdobling – med instrumenter fra det private marked.

Bankreformer

EU-landene vil udstede garantier til de banker, der er ramt af statsgældskrisen. Disse garantier vil blive koordineret på EU-plan. Dermed kan bankerne fortsat yde de lån, der er nødvendige for at skabe vækst og beskæftigelse.

Som en midlertidig foranstaltning skal bankerne øge deres kapitalgrundlag til 9 % senest i juni 2012. Bankerne bør skære i udbyttet til aktionærerne og bonus til personalet, indtil de når målet på 9 %.

Denne kapitalindsprøjtning vil styrke bankvæsenet. Bankerne benytter først private kapitalkilder, og medlemslandenes regeringer yder støtte, hvis det er nødvendigt. Som en sidste udvej kan der også gives lån gennem EFSF.

Stærkere økonomisk styring

Eurolandene har også godkendt forslag om bedre økonomisk styring. Der bliver mere koordinering af økonomiske og nationale budgetpolitikker og mere overvågning. Sådan sikres det, at initiativerne føres ud i livet.

Euroområdet vil gå efter øget økonomisk integration. Der skal udarbejdes en rapport om gennemførelse af de aftalte initiativer senest i marts 2012.

Vigtigste resultater fra eurotopmødet English

EU's reaktion på den finansielle krise English

Europa 2020 – EU's plan for bæredygtig økonomisk vækst

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links