Cesta

Reakce Unie na dluhovou krizi eurozóny - 27/10/2011

Vlajky před místem konání summitu eurozóny – budovou Justus Lipsius v Bruselu © EU

Vedoucí představitelé EU se dohodli na poskytnutí další pomoci zadluženým státům ve snaze obnovit finanční stabilitu Evropy.

Rozhodnutí English přijatá 26. října jsou reakcí na dluhovou krizi, která postihla některé státy eurozóny. Tato krize by mohla ohrozit nejen ekonomickou stabilitu zemí, v nichž se platí společnou měnou, ale také ostatních států Unie.

„Soubor přijatých opatření nabízí komplexní řešení a dokazuje, že Evropa učiní, co je třeba, aby zachovala finanční stabilitu,“ řekl předseda Komise José Manuel Barroso.

Další půjčka Řecku

EU a MMF poskytnou Řeckudalší půjčku ve výši 100 miliard eur, která by měla pomoci vyřešit složitou situaci tohoto státu. Banky a ostatní soukromí věřitelé se dohodli na tom, že odepíší 50 % z řeckého dluhu. Cílem opatření je pomoci Řecku snížit do roku 2020 veřejný dluh na úroveň 120 % hrubého domácího produktu.

Účinnější podpora

Vedoucí představitelé se rovněž dohodli na navýšení objemu hlavního záchranného fondu EU, Evropského nástroje finanční stability English (EFSF). Členské státy přitom nebudou muset zvýšit své příspěvky. Úvěrová kapacita fondu se pětinásobně zvýší zhruba na jeden bilion eur za použití soukromých tržních nástrojů.

Reformy bank

Banky, kterých se nepříznivě dotkla krize způsobená veřejným zadlužením, dostanou od jednotlivých států záruky, jež budou koordinovány na úrovni EU. Díky nim budou banky moci i nadále poskytovat půjčky, jež jsou pro růst a zaměstnanost nezbytné.

Dočasné opatření požaduje, aby banky do června 2012 zvýšily svou kapitálovou vybavenost na 9 %. Než tohoto cíle dosáhnou, měly by omezit vyplácení dividend investorům a bonusů svým zaměstnancům.

Tato rekapitalizace upevní celý bankovní systém. Banky nejprve použijí soukromé kapitálové zdroje, přičemž jednotlivé státy jim v případě potřeby poskytnou podporu. Jako krajní řešení lze použít půjčky z EFSF.

Pevnější řízení hospodářských záležitostí

Státy eurozóny rovněž schválily opatření na zdonalení řízení hospodářských záležitostí. Dojde k větší koordinaci hospodářských a rozpočtových politik jednotlivých států a bude se pečlivěji sledovat zavádění požadovaných opatření.

Eurozóna bude usilovat o těsnější ekonomickou integraci. Zpráva o provádění dohodnutých opatření bude vyhotovena do března 2012.

Hlavní závěry ze summitu eurozóny English

Reakce EU na finanční krizi English

Evropa 2020 – Plán EU udržitelného hospodářského růstu

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy