Sökväg

Fem punkter för stabilitet och tillväxt - 20/10/2011

Kvinna som ritar ett tillväxtdiagram © iStockphoto

Kommissionens färdplan står i fokus när EU:s stats- och regeringschefer diskuterar ekonomin på toppmötet den 23 oktober.

Planen uppmanar till kraftfulla åtgärder på fem områden: Grekland, eurons stabilitet, bankerna, tillväxtpolitik och ekonomisk styrning.

Kommissionens ordförande José Manuel Barroso hoppas att man når en överenskommelse på toppmötet den 23 oktober. ”Det är vårt enda sätt att övertyga våra medborgare, våra partner i världen och marknaderna om att vi har fungerande lösningar för de utmaningar som alla ekonomier står inför”, säger han.

Det här är planens förslag:

Grekland

EU:s ledare måste undanröja alla tvivel om Greklands ekonomiska hållbarhet.

Kommissionen har redan samordnat bilaterala lån värda 110 miljarder euro från andra EU-länder och den internationella valutafonden. Lånen betalas ut i omgångar. Genom att snabbt utbetala lånepaketets sjätte del kan man minska misstron mot Greklands ekonomi.

Den sista låneutbetalningen är planerad till juni 2013 och kommissionen uppmanar nu EU-länderna att enas om en andra plan, där både den offentliga och privata sektorn medverkar.

Kriskontroll

EU beslutade i mars och juli att öka EU:s utlåningskapacitet till 440 miljarder euro och förbättra flexibiliteten i den europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten English – EU:s fond för euroländer med problem. Kommissionen hoppas att besluten kan genomföras så snart som möjligt.

Bankerna

Bara en samordnad insats kan stärka Europas banker. EU har redan ändrat metoderna för banktillsyn. Nya regler ska också höja kraven för bankernas kapitaltäckning, förebygga risker vid återvärdepapperisering, se till att lönepolitiken inte leder till ett onödigt risktagande och öka skyddet för småspararna.

Banksystemen ska stärkas genom rekapitalisering. Bankerna ska först försöka få kapital från den privata marknaden och regeringarna ska endast gå in med stöd i nödfall.

Tillväxtpolitik

Man har redan enats om ett antal tillväxtfrämjande åtgärder, men alla har inte genomförts. EU-länderna måste bland annat få bort hinder för handel med tjänster. Andra tillväxtåtgärder är att genomföra frihandelsavtalet med Korea och snabba på besluten om ett EU-patent, enklare redovisningsregler för småföretagen och energibesparingar.

Ekonomisk styrning

Färdplanen vill samla initiativ som europeiska stabilitetsmekanismen English (en) och stabilitets- och tillväxtpakten i ett enda system för ekonomisk styrning. På så sätt kan kommissionen eller rådet ingripa i ländernas budgetarbete och övervaka budgetgenomförandet.

Vanligt folk har inte heller glömts bort i strävan efter tillväxt och stabilitet. EU har satt upp mål om att hjälpa minst 20 miljoner människor ur fattigdom, öka sysselsättningen och få fler att utbilda sig.

Toppmötets resultat kommer också att diskuteras på nästa G20-möte den 3–4 november.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar