Navigācijas ceļš

Pieci plāna punkti par stabilitāti un izaugsmi Eiropā - 20/10/2011

Sieviete zīmē grafiku, kurā attēlota izaugsme © iStockphoto

Komisijas rīcības plāns nosaka dienas kārtību ES valstu un valdību vadītāju sanāksmē par ekonomikas jautājumiem (23. oktobris).

Plānā mudināts izlēmīgi rīkoties piecās frontēs: Grieķija, eiro stabilizēšana, bankas, izaugsmes veicināšanas stratēģijas un ekonomikas pārvaldība.

Aicinot 23. oktobra sanāksmē vienoties par šiem pieciem punktiem, Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu teica: "Tikai tā mēs varēsim pārliecināt mūsu pilsoņus, globālos partnerus un tirgus, ka mums ir risinājumi, kas atbilst izaicinājumiem, ar kuriem saskaras visas ekonomikas."

Rīcības plāna elementi

Grieķija

ES vadītājiem jākliedē visas šaubas par Grieķijas ekonomisko ilgtspēju.

Komisija jau ir saskaņojusi divpusējos aizdevumus 110 miljardu eiro vērtībā, ko sniedz citas ES valstis un Starptautiskais Valūtas fonds. Šie aizdevumi tiek izmaksāti pa daļām. Ja ātri izmaksās vienu sesto aizdevuma daļu, tas palīdzēs kliedēt bažas par Grieķijas ekonomiku.

Pēdējo aizdevuma daļu paredzēts izmaksāt 2013. gada jūnijā, un Komisija patlaban aicina ES valstis panākt vienošanos par otru plānu, kurā iesaistīts publiskais un privātais sektors.

Krīzes kontrole

Martā un jūlijā pieņemtie lēmumi palielināja ES aizdotspēju līdz 440 miljardiem eiro un uzlaboja elastību Eiropas finanšu stabilitātes instrumentam English , ar kuru ES var sniegt finansiālu palīdzību eirozonas valstīm, kuras nonākušas grūtībās. Komisija aicina ātrāk īstenot šos lēmumus.

Bankas

Eiropas bankas varēs nostiprināt tikai ar saskaņotu pieeju. ES jau ir mainījusi veidu, kā bankas tiek uzraudzītas. Jaunie noteikumi liek bankām palielināt obligāto pamatkapitālu, vēršas pret riskantiem atkārtotas pārvēršanas vērtspapīros darījumiem, nodrošina, lai algu politika nemudinātu uzņemties pārmērīgu risku, un palielina parasto bankas noguldījumu aizsardzību.

Rīcības plānā ir aicināts banku sistēmu stiprināt ar rekapitalizāciju. Pirmām kārtām bankām būtu jāizmanto privātie kapitāla avoti un vajadzības gadījumā jāsaņem valstu valdību atbalsts.

Izaugsmes stratēģijas

Ir vairākas izaugsmes palielināšanas stratēģijas, par kurām ir panākta vienošanās, bet ne visas no tām ir īstenotas. Piemēram, ES valstīm vajag likvidēt tirdzniecības šķēršļus pakalpojumu nozarē. Izaugsme palielināsies, pilnībā īstenojot brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Koreju un paātrinot lēmumu pieņemšanu par Eiropas patentu. Izaugsmi sekmēs arī vienkāršāka grāmatvedība mazajiem uzņēmumiem, energotaupība u.tml.

Ekonomikas pārvaldība

Rīcības plāns cenšas vienā ekonomikas pārvaldības sistēmā integrēt tādas iniciatīvas kā Eiropas stabilitātes mehānisms English (en) un Stabilitātes un izaugsmes pakts. Tas ļautu Komisijai vai Padomei iesaistīties valstu budžetu izstrādē un uzraudzīt šo budžetu izpildi.

Cenšoties panākt izaugsmi un stabilitāti, nav aizmirsts arī par tautu. ES ir noteikusi mērķus, lai vismaz 20 miljonus cilvēku izglābtu no nabadzības, palielinātu nodarbinātību un uzlabotu izglītības pieejamību.

Šo punktu apspriešanas rezultātus izmantos nākamajā G20 sanāksmē, kura plānota 3. un 4. novembrī.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites