Navigointipolku

Vakautta ja kasvua Euroopalle - 20/10/2011

Nainen piirtää kaaviota, joka osoittaa kasvua © iStockphoto

Komissio esittää EU:n talouden vakautta ja kasvua edistävän etenemissuunnitelman 23. lokakuuta pidettävälle Eurooppa-neuvoston ja euroalueen huippukokoukselle.

Komission suunnitelmassa peräänkuulutetaan päättäväisiä toimia viidellä toiminta-alueella: Kreikka, talouskriisi ja euron vakauttaminen, pankit, kasvua edistävät politiikat ja talouden ohjausjärjestelmä.

Komission puheenjohtaja José Manuel Barroson mukaan koko paketista olisi päästävä yhteisymmärrykseen Eurooppa-neuvoston kokouksessa 23. lokakuuta. "Vain tällä tavoin voimme vakuuttaa kansalaiset, kumppanimme ympäri maailman sekä markkinat siitä, että meillä on ratkaisut kaikkien talouksien kohtaamiin haasteisiin”, Barroso toteaa.

Etenemissuunnitelmassa edellytetään seuraavia toimia:

Kreikka

EU-johtajien on hälvennettävä kaikki Kreikan talouden kestävyyttä koskevat epäilykset.

Komissio on jo koordinoinut muista EU-maista ja Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) saatavia kahdenvälisiä lainoja 110 miljardin euron edestä. Erissä suoritettavien lainojen kuudes erä olisi saatava nopeasti maksuun, jotta Kreikan talouden kestävyyttä koskevat epäilykset saadaan hälvennettyä.

Lopullinen laina on tarkoitus saada maksuun kesäkuussa 2013, ja komissio toivoo EU-maiden pääsevän yhteisymmärrykseen suunnitelman toisesta vaiheesta, jossa mukana ovat sekä julkinen että yksityinen sektori.

Kriisinhallinta

Maaliskuussa ja kesäkuussa tehdyillä päätöksillä kasvatettiin EU:n lainanantokapasiteettia 440 miljardiin euroon ja lisättiin Euroopan rahoitusvakausvälineen English joustavuutta. Tämän välineen avulla EU voi tarjota tukea vaikeuksissa oleville euroalueen maille. Komissio toivoo, että nämä päätökset pannaan täytäntöön mahdollisimman pian.

Pankit

Euroopan pankkeja voidaan lujittaa vain täysin koordinoidulla lähestymistavalla. EU onkin jo muuttanut pankkien valvontaa. Uusilla säännöillä on nostettu pankeilta edellytettävän oman pääoman määrää, puututtu riskialttiisiin uudelleenarvopaperistamiskäytäntöihin ja liialliseen riskinottoon kannustaviin palkkapolitiikkoihin sekä parannettu tavallisten pankkitalletusten suojaa.

Pankkijärjestelmää olisi komission suunnitelman mukaan lujitettava pääomapohjaa vahvistamalla. Pankkien olisi käytettävä ensin yksityisiä pääomanlähteitä, ja kansalliset hallitukset voivat antaa tukea tarvittaessa.

Kasvua edistävät politiikat

EU:ssa on jo sovittu tietyistä kasvua edistävistä politiikoista, mutta kaikkia ei ole pantu täytäntöön. EU-maiden olisi muun muassa poistettava palvelujen kaupan esteitä. Kasvua voidaan vauhdittaa panemalla Korean kanssa tehty vapaakauppasopimus täysimääräisesti täytäntöön ja kiirehtimällä mm. eurooppapatenttia, pk-yritysten kirjanpitovaatimusten yksinkertaistamista ja energiasäästöä koskevia päätöksiä.

Talouden ohjausjärjestelmä

Etenemissuunnitelmalla pyritään yhdentämään Euroopan vakausmekanismi English (en) sekä vakaus- ja kasvusopimus English (en) yhteen ja samaan ohjausjärjestelmään. Komissio ja neuvosto voisivat näin tehokkaammin puuttua jäsenvaltioiden budjettien valmisteluun ja seurata niiden toteuttamista.

Kasvun ja vakauden tavoittelussa ei ole unohdettu tavallisia kansalaisia. EU on asettanut tavoitteekseen vähintään 20 miljoonan ihmisen nostamisen köyhyysrajan yläpuolelle, työllisyyden parantamisen ja koulutuksen kattavuuden parantamisen.

Näistä aiheista käytävillä keskusteluilla pohjustetaan myös seuraavaa G20-maiden kokousta, joka pidetään 3. ja 4. marraskuuta.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä