Διαδρομή πλοήγησης

Σχέδιο για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη στην Ευρώπη - 20/10/2011

Γυναίκα σχεδιάζει γράφημα για την ανάπτυξη © iStockphoto

Ο χάρτης πορείας της Επιτροπής διαμορφώνει την ατζέντα της συνάντησης των ευρωπαίων αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων με θέμα την οικονομία (23 Οκτωβρίου).

Το σχέδιο Deutsch (de) English (en) français (fr) português (pt) καλεί για λήψη αποφασιστικών μέτρων όσον αφορά τα εξής πέντε ζητήματα: Ελλάδα, σταθεροποίηση του ευρώ, τράπεζες, πολιτικές τόνωσης της ανάπτυξης και οικονομική διακυβέρνηση.

Ζητώντας την επίτευξη συμφωνίας για τα πέντε αυτά ζητήματα στη σύνοδο της 23ης Οκτωβρίου, ο πρόεδρος ης Επιτροπής, Μανουέλ Μπαρόζο, δήλωσε ότι μόνο με τον τρόπο αυτόν θα μπορέσουμε να πείσουμε τους πολίτες μας, τους παγκόσμιους εταίρους μας και τις αγορές ότι έχουμε λύσεις στο ύψος των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν όλες οι οικονομίες.

Μερικά στοιχεία του χάρτη πορείας:

Ελλάδα

Οι ηγέτες της ΕΕ πρέπει να άρουν κάθε αμφιβολία για την οικονομική βιωσιμότητα της Ελλάδας.

Η Επιτροπή έχει ήδη συντονίσει διμερή δάνεια ύψους 110 δισ. ευρώ που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και από το ΔΝΤ. Τα δάνεια χορηγούνται σε δόσεις και η ταχεία εκταμίευση της έκτης δόσης θα συμβάλει στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας της ελληνικής οικονομίας.

Η τελευταία δόση προβλέπεται για τον Ιούνιο του 2013, και η Επιτροπή ζητά τώρα από τις χώρες της ΕΕ να καταλήξουν σε συμφωνία για ένα δεύτερο σχέδιο στο οποίο θα συμμετέχουν τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας.

Έλεγχος της κρίσης

Οι αποφάσεις του Μαρτίου και του Ιουλίου αύξησαν τη δανειοδοτική ικανότητα ης ΕΕ σε 440 δισ. ευρώ και ενίσχυσαν την ευελιξία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας English , μέσω του οποίου η ΕΕ μπορεί να χορηγεί βοήθεια στις χώρες της ευρωζώνης οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η Επιτροπή ζητά την εφαρμογή αυτών των αποφάσεων το συντομότερο δυνατό.

Τράπεζες

Μόνο με συντονισμένη προσέγγιση θα ισχυροποιηθεί η θέση των ευρωπαϊκών τραπεζών. Η ΕΕ έχει ήδη αναθεωρήσει τον τρόπο εποπτείας των τραπεζών. Έλαβε μέτρα για την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων που πρέπει να διαθέτουν οι τράπεζες, προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι επισφαλείς πράξεις επανατιτλοποίησης, να εξασφαλιστεί ότι οι πολιτικές αμοιβών δεν θα ενθαρρύνουν την ανάληψη υπερβολικού κινδύνου και να αυξηθεί η προστασία των τραπεζικών καταθέσεων των πολιτών.

Ο χάρτης πορείας ζητά την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος μέσω ανακαιφαλαιοποίησης. Οι τράπεζες θα πρέπει να χρησιμοποιούν καταρχάς ιδιωτικές πηγές κεφαλαίων και, εφόσον χρειάζεται, θα πρέπει να στηρίζονται από τις εθνικές κυβερνήσεις.

Πολιτικές ανάπτυξης

Έχουν ήδη συμφωνηθεί ορισμένες πολιτικές για την τόνωση της ανάπτυξης, αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί όλες. Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να εξαλείψουν τα εμπόδια στο εμπόριο των υπηρεσιών, για παράδειγμα. Επίσης, η πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με την Κορέα θα τονώσει την ανάπτυξη, όπως και η επίσπευση των αποφάσεων για ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, για την απλούστευση των λογιστικών υποχρεώσεων των μικρών επιχειρήσεων, για την εξοικονόμηση ενέργειας κ.λπ.

Οικονομική διακυβέρνηση

Ο χάρτης πορείας επιδιώκει την ενσωμάτωση πρωτοβουλιών όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας English (en) και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης English (en) σε ένα σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης. Κάτι τέτοιο θα δώσει τη δυνατότητα στην Επιτροπή ή στο Συμβούλιο να παρεμβαίνουν στην κατάρτιση των εθνικών προϋπολογισμών αλλά και να εποπτεύουν την εκτέλεσή τους.

Ωστόσο, τα μέτρα για την ανάπτυξη και τη σταθερότητα δεν εξαντλούνται εδώ. Η ΕΕ έθεσε ως στόχο να απαλλάξει τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άτομα από τη φτώχια, αυξάνοντας τις θέσεις εργασίας αλλά και τον αριθμό των ατόμων που λαμβάνουν εκπαίδευση.

Τα αποτελέσματα της συζήτησης για τα σημεία αυτά θα τροφοδοτήσουν την επόμενη σύνοδο της G20 που προβλέπεται για τις 3 και 4 Νοεμβρίου.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι