Sti

Fempunktsplan for stabilitet og vækst i Europa - 20/10/2011

Kvinde tegner en graf med vækst © iStockphoto

Kommissionens køreplan fastlægger dagsordenen for et møde med Europas stats- og regeringsledere om økonomien (den 23. oktober).

I planen Deutsch (de) English (en) français (fr) português (pt) opfordres der til en målbevidst indsats på fem områder: Grækenland, stabilisering af euroen, banker, vækstfremmende politiker og økonomisk styring.

Kommissionsformand José Manuel Barroso opfordrede til at nå til enighed om disse fem punkter på mødet den 23. oktober og sagde: "Kun på den måde kan vi overbevise vores borgere, vores globale partnere og markedet om, at vi har de løsninger, der skal til for at imødegå de udfordringer, alle økonomier står over for."

Nærmere detaljer i køreplanen:

Grækenland

EU's ledere skal fjerne enhver tvivl om Grækenlands økonomiske bæredygtighed.

Kommissionen har allerede koordineret bilaterale lån på 110 milliarder euro ydet af andre EU-lande og IMF. Lånene er opdelt i trancher – en hurtig udbetaling af sjette tranche, kan hjælpe med at fjerne betænkelighederne angående Grækenlands økonomi.

Det sidste lån forventes at blive givet i juni 2013, og Kommissionen opfordrer nu EU-landene til at nå til enighed om en ny plan, der omfatter både den offentlige og private sektor.

Krisestyring

Efter beslutninger i marts og juli blev EU's lånekapacitet øget til 440 milliarder euro, og den europæiske finansielle stabiliseringsfacilitet English , med hvilken EU kan yde støtte til eurolande i problemer, blev mere fleksibel. Kommissionen ønsker, at disse beslutninger gennemføres så hurtigt som muligt.

Banker

Kun med en koordineret tilgang kan Europas banker styrkes. EU har allerede ændret den måde, der føres tilsyn med bankerne på. Nye regler øger omfanget af det kapitalgrundlag, bankerne skal have, håndterer risikofyldte gensecuritisationer, sikrer, at bankernes aflønningspolitik ikke tilskynder til alt for stor risikovillighed og forbedrer beskyttelsen af almindelige bankindskud.

Køreplanen kræver, at banksystemet styrkes gennem rekapitalisering. Bankerne bør først benytte private kapitalkilder, og medlemslandenes regeringer skal yde støtte, hvis det er nødvendigt.

Politikker for vækst

Der er nået til enighed om en række vækstfremmende politikker, men ikke alle er blevet gennemført. EU-landene skal f.eks. fjerne handelshindringer i servicesektoren. En fuld implementering af frihandelsaftalen med Korea vil sætte skub i væksten, og det samme gælder for en hurtigere afgørelse om det europæiske patent, forenklede regnskabsregler for små virksomheder, energibesparelser m.m.

Økonomisk styring

Køreplanen skal integrere initiativer såsom den europæiske stabilitetsmekanisme English (en) og stabilitets- og vækstpagten English (en) til ét system for økonomisk styring. Det vil gøre det muligt for Kommissionen eller Rådet at gribe ind i forberedelsen af de nationale budgetter og kontrollere, at de overholdes.

Almindelige mennesker er ikke blevet glemt i jagten på vækst og stabilitet. EU har sat et mål om at få mindst 20 millioner mennesker ud af fattigdom ved at øge beskæftigelsen og antallet af personer, der får en uddannelse.

Resultatet af drøftelserne om disse punkter vil indgå i næste G20-møde, der finder sted den 3. og 4. november.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links