Cesta

Hospodářská stabilita a růst v 5 bodech - 20/10/2011

Žena kreslí vzestupnou křivku znázorňující růst © iStockphoto

Komise předložila program pro setkání vrcholných představitelů států a vlád členských zemí, na němž budou hovořit o hospodářské situaci a které se bude konat 23. října.

Komise v plánu vybízí k rozhodnému jednání v těchto pěti oblastech: situace Řecka, stabilizace společné měny, posílení evropských bank, politická opatření na podporu hospodářského růstu a správa ekonomických záležitostí.

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso vyzval účastníky setkání plánovaného na 23. října, aby v těchto pěti bodech dosáhli dohody: „Jen tak dokážeme přesvědčit občany, globální partnery a trhy, že jsme přišli s řešením, které si dokáže poradit s problémy, s nimiž se potýkají všechny ekonomiky.“

Přehled plánovaných opatření:

Řecko

Vedoucí představitelé EU musí rozptýlit jakékoli pochybnosti týkající se hospodářské udržitelnosti Řecka.

Komise již úspěšně zprostředkovala sjednání bilaterálních půjček v hodnotě 110 miliard eur, které s Řeckem uzavřely jiné členské státy a MMF. Tyto finanční prostředky jsou poskytovány formou tranší. Rychlé vyplacení šesté tranše by mělo přispět k rozptýlení obav ohledně situace řecké ekonomiky.

Poslední půjčka by měla být poskytnuta v červnu 2013, přičemž Komise se na členské státy Unie obrací již nyní s tím, aby se dohodly na druhém ozdravném plánu, na němž by se podílel veřejný i soukromý sektor.

Řízení rizika

Díky rozhodnutím, která padla letos v březnu a červenci, se úvěrová kapacita EU zvýšila na 440 miliard eur. Vzrostla rovněž flexibilita Evropského nástroje finanční stability English , který Unii umožňuje poskytovat finanční pomoc státům eurozóny, jež se potýkají s finančními potížemi. Komise vyzývá k tomu, aby byla tato rozhodnutí implementována co nejdříve.

Banky

Posílení evropských bank se dosáhne pouze koordinovaným úsilím. Evropská unie již učinila změny ve způsobu dohledu nad bankovními institucemi. Na základě nových pravidel musí banky navýšit částku své kapitálové základny. Pravidla se dále zaměřují na riskantní resekurizační praktiky, směřují k tomu, aby mzdová politika nepodněcovala k přijímání nadměrných rizik, a zvyšují ochranu běžných bankovních vkladů.

V plánu se rovněž vybízí k posílení bankovního systému rekapitalizací. Banky by měly nejprve využít soukromých zdrojů kapitálu, vlády jednotlivých zemí by pak v případě nutnosti poskytly další podporu.

Politická opatření na podporu růstu

U několika politik zaměřených na podporu ekonomického růstu se již podařilo dosáhnout shody. Ne všechny však již byly implementovány. Je například třeba, aby členské země odstranily obchodní překážky v sektoru služeb. Hospodářský růst posílí i plná implementace dohody o volném obchodu s Koreou či urychlení rozhodnutí týkajících se evropského patentu, zjednodušeného účetnictví pro drobné podnikatele, úspor energie apod.

Řízení hospodářských záležitostí

Plán se snaží začlenit iniciativy, jako je evropský mechanismu stability English (en) a Paktu stability a růstu English (en) , do jednoho systému řízení hospodářských záležitostí. Komise nebo Rada by tak získala nové pravomoci k zásahům do přípravy rozpočtů jednotlivých států a k monitorování jejich plnění.

Ve snaze posílit růst a stabilitu se nezapomíná ani na běžné občany. Unie si stanovila cíl snížit počet osob žijících v chudobě o nejméně 20 milionů, zvýšit zaměstnanost a vzdělanost občanů.

Závěry diskuzí nad těmito pěti body budou sloužit jako odrazový můstek pro příští zasedání zemí skupiny G20, které se bude konat 3.– 4. listopadu letošního roku.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy