Навигационна пътека

Пет приоритета в плана за стабилност и растеж в Европа - 20/10/2011

Жена чертае графика, изобразяваща растеж © iStockphoto

Насоките на Комисията определят програмата за срещата на европейските държавни и правителствени ръководители (на 23 октомври), посветена на икономиката.

В плана се призовава за решителни действия в пет области: Гърция, стабилизиране на еврото, банки, политики за стимулиране на растежа и икономическо управление.

Призовавайки за споразумение по тези пет въпроса, на срещата на 23 октомври председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу каза: „Само по този начин ще можем да убедим гражданите, нашите световни партньори и пазарите, че разполагаме с решения на висотата на предизвикателствата, пред които са изправени всички икономики.“

Ето и отделните елементи на плана:

Гърция

Лидерите на ЕС трябва да премахнат всякакви съмнения по отношение на икономическата устойчивост на Гърция.

Комисията вече координира отпускането на двустранни заеми на стойност 110 млрд. евро от други страни на ЕС и Международния валутен фонд. Заемите се отпускат на траншове – бързото отпускане на шестия наличен транш ще помогне за разсейване на притесненията за икономиката на Гърция.

Финалният заем е предвиден за юни 2013 г., а Комисията вече призовава държавите от ЕС да постигнат споразумение по втори план, включващ публичния и частния сектор.

Контрол на кризи

Взетите през март и юли решения повишиха капацитета на ЕС за отпускане на заеми на 440 млрд. евро, както и гъвкавостта на Европейския инструмент за финансова стабилност English , в рамките на който ЕС може да предоставя финансова помощ на изпитващи затруднения страни от еврозоната. Комисията призовава тези решения да бъдат изпълнени възможно най-бързо.

Банки

Единствено прилагането на координиран подход ще укрепи банките в Европа. ЕС вече промени начина за контрол върху банките. С нови правила се увеличава размера на капиталовата база, с която банките трябва да разполагат, отделя се внимание на рисковите практики за пресекюритизация, гарантира се, че политиките за възнаграждения не насърчават поемането на прекомерен риск и се увеличава защитата на обикновените банкови депозити.

В плана се призова банковата система да бъде укрепена чрез рекапитализация. Банките трябва да използват първо частни източници на капитали, а националните правителства да оказват подкрепа само при необходимост.

Политики за растеж

Редица политики за стимулиране на растежа бяха договорени, но не всички са въведени. Така например страните от ЕС трябва да премахнат пречките пред търговията в сферата на услугите. Пълното прилагане на споразумението за свободна търговия с Корея и ускоряването на решенията за европейския патент, опростеното счетоводство за малки предприятия, икономиите на енергия и др., всичко това ще стимулира растежа.

Икономическо управление

Планът е насочен към обединяване на инициативи, като например Европейския механизъм за стабилност English (en) и Пакта за стабилност и растеж, в единна система за икономическо управление. Това ще даде на Комисията или на Съвета правомощия за участие в изготвянето на националните бюджети и за проследяване на изпълнението им.

В стремежа към растеж и стабилност обикновените граждани също не бяха забравени. ЕС определи цели за изваждане от бедността на поне 20 млн. души, както и за повишаване на броя на работещите и учащите.

Резултатите от обсъждането на тези пет елемента ще бъдат използвани на следващата среща на Г–20, насрочена за 3 и 4 ноември.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки