Sökväg

Återhämtningen har avstannat visar prognos - 19/09/2011

Händer som håller en kikare på ett stapeldiagram © istock/RBFried

På grund av statsskuldkrisen och turbulensen på finansmarknaderna kommer EU:s tillväxt sannolikt att avstanna nästan helt före årets slut.

Den ekonomiska tillväxten i EU och euroområdet har avtagit enligt kommissionens senaste bedömning English av andra halvåret 2011.

BNP-tillväxten i EU för andra halvåret 2011 väntas nu bli ytterst begränsad. Mot bakgrund av situationen i de sju största EU-länderna förväntas BNP bara växa med 0,2 procent i både EU och euroområdet under tredje kvartalet, och med 0,2 respektive 0,1 procent i EU och euroområdet under fjärde kvartalet.

Detta beror på flera faktorer, däribland försvagade världsmarknader - något som skadat EU:s export - och en vikande inhemsk konsumtion.

Fortsatta problem på finansmarknaderna och skuldkrisen i euroområdet har också undergrävt förtroendet och ökat företagens investeringskostnader.

Osäkerheten på marknaderna och oron för skuldkrisen innebär sannolikt att EU:s period med svag tillväxt kommer att bli längre och djupare än vad kommissionen förutsåg i den fullständiga prognosen DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski förra våren.

Inflationen avtar gradvis

Inflationstakten väntas sakta ner på grund av lägre råvarupriser, försvagad efterfrågan på världsmarknaden och måttliga löneökningar, men den kommer troligen att ligga kvar på drygt 2 procent till slutet av 2011.

Årets tillväxt

Eftersom tillväxten var stark under första kvartalet 2011 förväntas BNP för hela året att öka med 1,7 procent för hela EU och med 1,6 procent för euroområdet.

EU-kommissionen lägger fram sina ekonomiska prognoser fyra gånger om året. De omfattande vår- och höstprognoserna innehåller uppgifter om tillväxt, inflation, sysselsättning, offentliga underskott och skuldsättning i alla EU-länder och flera andra länder.

I de mindre prognoserna, som vanligtvis publiceras i februari och september, redovisas utvecklingen under föregående kvartal, men enbart för de största ekonomierna.

Nästa prognos för samtliga EU-länder kommer att släppas i november.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar