Cosán nascleanúna

Réamhaisnéis gheilleagrach eatramhach: loiceann an téarnamh - 19/09/2011

Lámha is déshúiligh iontu ar bhord le barraghraf © istock/RBFried

Meastar gur beag ná stopfaidh fás san AE faoi dheireadh 2011 i ngeall ar ghéarchéim an fhiachais cheannasaigh is rachlas na margaí airgeadais.

Tá fás geilleagrach san AE ag moilliú, a deir an Coimisiún sa mheasúnú is déanaí English uaidh do dhara leath na bliana.

Meastar anois gur beag fás OTI a bheidh san AE sa dara leath 2011. Arna bunú ar an tuar sna seacht dtír is mó san AE, meastar ná méadóidh OTI ach 0.2% san AE is sa limistéar euro araon sa tríú cheathrú agus 0.2% san AE agus 0.1% sa limistéar euro sa cheathrú cheathrú den bhliain.

Tá tionchar ag roinnt tosca ar an tuar sin, ina measc margaí domhanda atá ag lagú, rud a ghoill ar onnmhairithe an AE, agus tomhaltas baile atá ag ísliú.

Fadhbanna leanúnacha sna margaí airgeadais agus géarchéim an fhiachais i roinnt tíortha i limistéar an euro, laghdaigh siad muinín - rud a mhéadaigh costas na hinfheistíocha do lucht gnó.

Neamhchinnteacht na margaí agus imní faoi ghéarchéim an fhiachais faoi deara tréimhse lagfháis san AE, tréimhse a bheidh níos sia agus níos doimhne ná mar tuaradh i réamhaisnéis iomlán DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski an Choimisiúin san earrach.

Boilsciú ag moilliú de réir a chéile

Meastar go moilleoidh an boilsciú de réir a chéile i ngeall ar phraghsanna níos ísle ar thráchtearraí, ar éileamh domhanda níos laige agus ar mhéaduithe pá níos lú, ach meastar go bhfanfaidh sé os cionn 2% go deireadh 2011.

Fás don bhliain

Toisc go raibh fás láidir ann sa chéad cheathrú de 2011, tuartar fás bliantúil OTI don bhliain uile ag 1.7% don AE agus ag 1.6% don limistéar euro.

Ceithre huaire sa bhliain a fhoilsíonn an Coimisiún réamhaisnéisí geilleagracha. Pléann réamhaisnéisí cuimsitheacha an earraigh is an fhómhair le fás, le boilsciú, le fostaíocht, le heasnaimh bhuiséid phoiblí is le fiacha sna ballstáit uile AE is le roinnt tíortha lasmuigh den AE.

Ní athbhreithníonn na réamhaisnéisí beaga eatramhacha - a fhoilsítear de ghnáth i bhFeabhra is i Meán Fómhair - ach imeachtaí a tharla ón réamhaisnéis deiridh sna geilleagair is mó.

I Samhain a eiseofar an chéad réamhaisnéis eile, a chumhdóidh tíortha uile an AE is a mbeidh tuar níos sia ar aghaidh inti.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links