Navigatsioonitee

Majanduse vaheprognoos: taastumine seiskub - 19/09/2011

Binoklit hoidvad käed laual oleval tulpdiagrammil © istock/RBFried

Prognoosi kohaselt peatub ELi majanduskasv 2011. aasta lõpuks riigivõla- ja finantskriisi tõttu.

ELi ja euroala majanduskasv aeglustub. See selgub käesoleva aasta teist poolt käsitlevast komisjoni viimasest hinnangust English .

2011. aasta teises pooles on nüüd oodata SKP kasvu nõrgenemist ELis. Seitset suurimat ELi liikmesriiki hõlmava väljavaate põhjal suureneb SKP kolmandas kvartalis nii ELis kui euroalal vaid 0,2% ning neljandas kvartalis ELis 0,2% ja euroalal 0,1%.

Seda väljavaadet mõjutavad mitmed tegurid, sh ülemaailmsete turgude nõrgenemine, mis on mõjunud negatiivselt ELi ekspordile, ning vähenev tarbimine ELis.

Jätkuvad probleemid finantsturgudel ning võlakriis mõnedes euroala riikides on ka õõnestanud usaldust, suurendades ettevõtete investeerimiskulusid.

Ebakindlus turgudel ja mure võlakriisi pärast vihjavad nõrga majanduskasvuga perioodile ELis, mis saab olema pikem ja tõsisem kui nähti ette komisjoni kevadises täielikus prognoosis DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski .

Inflatsiooni järkjärguline vähenemine

Tarbekaupade madalamate hindade, väiksema ülemaailmse nõudluse ning tagasihoidlike palgatõusude tõttu inflatsioon eeldatavasti järk-järgult aeglustub, kuid jääb 2011. aasta lõpuni üle 2% tasemele.

Aasta lõikes kasv positiivne

2011. aasta esimeses kvartalis oli majanduskasv tugev ning kogu aasta SKP kasvuks prognoositakse 1,7% ELis ning 1,6% euroalal.

Komisjon avaldab majandusprognoosi neli korda aastas. Põhjalikud kevad- ja sügisprognoosid hõlmavad majanduskasvu, inflatsiooni, tööhõivet, eelarvepuudujääki ning valitsemissektori võlga kõigis ELi liikmesriikides ning mitmes ELi mittekuuluvas riigis.

Väiksemamahulised vaheprognoosid, mis avaldatakse tavaliselt veebruaris ja septembris, käsitlevad pärast eelneva prognoosi avaldamist toimunud arengut üksnes suurima majandusega riikides.

Järgmine kõiki ELi liikmesriike hõlmav ning kaugemale tulevikku vaatav prognoos avaldatakse novembris.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad