Sökväg

EU banar väg för återhämtning - 08/06/2011

Män som lägger ett europussel © iStock/lonely snail design

EU-kommissionen ger vart och ett av de 27 medlemsländerna råd i ekonomiska frågor inför det inhemska budgetarbetet.

Kommissionen ger varje EU-land rekommendationer om vad de bör göra för att stimulera tillväxten, skapa fler jobb och hålla koll på sina offentliga finanser.

Tidigare i år lämnade länderna in sina planer på hur de tänker nå EU:s gemensamma ekonomiska mål. Rekommendationerna är svaret på dessa planer.

De nationella planerna återspeglar i stort de prioriteringar som de 27 regeringarna enats om. Om länderna rättar sig efter prioriteringarna, kommer EU att vara på rätt väg att nå sina mål för utsläpp av växthusgaser, förnybara energikällor och andelen barn som fullföljer sin skolgång.

Men på en del områden borde de nationella strategierna vara mer ambitiösa för att målen ska kunna uppnås. Vissa länder beskriver inte heller tillräckligt konkret hur de tänker uppnå de gemensamma målen.

Vad gäller rekommendationerna?

Rekommendationerna English gäller bland annat följande:

  • Det måste satsas mer på att nå EU:s mål för sysselsättning, FoU, energieffektivitet, högre utbildning och minskad fattigdom.
  • En del länder måste arbeta hårdare för att minska sina statsskulder och minska klyftan mellan utgifter och skatteintäkter, så att de nationella budgetarna ligger i linje med EU:s riktvärden.
  • Fler människor måste arbeta och därför behöver pensionsåldern höjas, förtidspensioneringarna minskas och barnomsorgen byggas ut.
  • Den strukturella arbetslösheten måste bekämpas och utsatta grupper som kvinnor och äldre arbetstagare integreras bättre på arbetsmarknaden.
  • Ungdomsarbetslösheten och antalet elever som hoppar av skolan måste minskas, till exempel genom att reformera anställningsformerna och koppla samman utbildning och sysselsättning bättre.

Rekommendationerna ingår i den första europeiska planeringsterminen. Det är en årligen återkommande sexmånadersprocess där EU-länderna samråder med varandra innan de fastställer sina budgetar och den ekonomiska politiken på hemmaplan.

Inom ramen för terminen antog kommissionen också allmänna rekommendationer för euroområdet English .

Terminsslutet närmar sig

Europeiska rådet som samlar EU-ländernas stats- och regeringschefer ska träffas den 23-24 juni och diskutera rekommendationerna. I juli träffas de igen för att slutligt anta dem. Därefter ska varje land ta hänsyn till rekommendationerna i sin statsbudget för 2011-2012.

EU-kommissionen och länderna följer sedan upp hur varje land genomför åtgärderna genom en ömsesidig granskning.

Läs mer om den europeiska planeringsterminen English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar