Navigacijska pot

Usmerjanje gospodarskega okrevanja - 08/06/2011

Sestavljanje evrskega simbola © iStock/lonely snail design

Evropska komisija je za vsako državo EU pripravila smernice glede proračuna in gospodarske politike za leto 2011-2012.

Evropska komisija je vsaki državi EU priporočila ukrepe, ki naj bi spodbudili gospodarsko rast, omogočili odpiranje novih delovnih mest in obdržali javne finance pod nadzorom.

Priporočeni ukrepi prihajajo kot odgovor na načrte, ki so jih vlade EU morale oddati na začetku leta in ki kažejo, kako nameravajo doseči skupne gospodarske cilje EU.

Nacionalni načrti na splošno povzemajo prednostne naloge, o katerih so se dogovorile vlade 27 držav članic. Če bodo vlade načrte izpeljale, bo EU na dobri poti, da izpolni cilje v zvezi z emisijami toplogrednih plinov, obnovljivo energijo in šolskim osipom.

Toda nekateri načrti so zastavljeni premalo ambiciozno in ne bodo izpolnili ciljev. Drugi so presplošni glede tega, kako namerava država uresničiti skupne cilje.

Uresničitev ciljev

Med priporočenimi ukrepi English so predvsem:

  • okrepiti prizadevanja pri uresničevanju ciljev v zaposlovanju, raziskavah, energetski učinkovitosti, visokem šolstvu in boju proti revščini;
  • okrepiti prizadevanja pri zmanjševanju dolga in izenačevanju porabe z davčnimi prilivi, kar bi nacionalne proračune uskladilo s cilji EU;
  • obdržati ljudi dlje v delovnem razmerju, in sicer z dvigom pokojninske starosti, odpravo zgodnjega upokojevanja, boljšim otroškim varstvom;
  • odpraviti strukturno brezposelnost in zaposlovati ranljive skupine, zlasti ženske in starejše;
  • zmanjšati brezposelnost mladih in osip v šolah, in sicer s prenovo pogodb o delu in povezavo šolanja in zaposlovanja.

Ta priporočila so del prvega evropskega semestra, tj. šestmesečnega obdobja, v katerem se vlade EU pri pripravi proračuna in gospodarske politike medsebojno posvetujejo.

Evropska komisija je za ta semester izdala tudi splošna priporočila za evrsko območje English .

Konec semestra

Evropski svet bo na zasedanju 23. in 24. junija razpravljal o priporočilih, na julijskem zasedanju pa jih bo potrdil. Vsaka država jih bo potem morala upoštevati pri pripravi proračuna za leto 2011-2012.

Uresničevanje ukrepov v posamezni državi bodo spremljale Evropska komisija in druge države EU.

Več o evropskem semestru English

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave