Cale de navigare

Orientări pentru relansarea economică - 08/06/2011

Bărbaţi reconstituind un puzzle cu simbolul euro © iStock/lonely snail design

Recomandările pentru fiecare din cele 27 de ţări membre oferă orientări pentru elaborarea bugetelor naţionale şi a politicilor economice pentru anul 2011-2012.

Comisia a făcut recomandări cu privire la măsurile pe care fiecare ţară a UE ar trebui să le ia pentru a stimula creşterea economică, pentru a crea locuri de muncă şi pentru a ţine finanţele publice sub control.

Recomandările vin în urma analizării de către Comisie a planurilor pe care guvernele le-au transmis la începutul acestui an cu privire la modalităţile pe care le au în vedere pentru a îndeplini obiectivele comune ale Uniunii.

În general, planurile naţionale reflectă priorităţile asupra cărora au convenit cele 27 de guverne. Dacă aceste planuri sunt puse în aplicare, UE ar putea atinge obiectivele în materie de emisii de gaze cu efect de seră, surse regenerabile de energie şi reducere a abandonului şcolar.

Totuşi, o parte din strategiile prezentate nu sunt pe măsura aşteptărilor şi trebuie să fie mai ambiţioase pentru a duce la îndeplinirea obiectivelor. Altele nu oferă suficiente detalii cu privire la modalităţile concrete de realizare a obiectivelor comune.

Îndeplinirea obiectivelor

Comisia Europeană le recomandă English ţărilor membre, printre altele:

  • să depună mai multe eforturi pentru a îndeplini obiectivele UE în materie de ocupare a forţei de muncă, cercetare şi dezvoltare, eficienţă energetică, învăţământ superior şi reducerea sărăciei
  • să caute soluţii pentru a reduce datoria publică şi diferenţa dintre cheltuieli şi încasări, astfel încât bugetele naţionale să se conformeze obiectivelor stabilite la nivelul UE
  • să menţină cât mai multe persoane în câmpul muncii, prin creşterea vârstei de pensionare, limitarea utilizării sistemelor de pensionare anticipată şi îmbunătăţirea accesului la serviciile de îngrijire a copiilor
  • să combată şomajul structural şi să faciliteze integrarea pe piaţa muncii a categoriilor vulnerabile ale populaţiei, cum ar fi femeile şi lucrătorii în vârstă
  • să reducă abandonul şcolar şi şomajul în rândul tinerilor prin reformarea contractelor de muncă, acolo unde este nevoie şi prin adaptarea sistemelor de educaţie la cerinţele de pe piaţa muncii.

Comisia a formulat aceste recomandări în cadrul primului semestru european, perioadă acoperind primele şase luni ale anului, pe durata căreia guvernele statelor membre se consultă intens cu privire la elaborarea bugetelor naţionale şi a politicilor economice.

Tot în cadrul semestrului european, Comisia a prezentat recomandări pentru zona euro English .

Finalizarea semestrului

Consiliul European se va reuni în perioada 23-24 iunie pentru a discuta aceste recomandări şi apoi în iulie pentru a le aproba oficial. Rămâne ulterior la latitudinea fiecărei ţări să integreze recomandările primite în proiectele de buget naţional pentru anul 2011-2012.

Comisia şi alte ţări ale UE vor monitoriza, în cadrul evaluărilor reciproce, modul în care fiecare ţară pune în aplicare măsurile recomandate.

Mai multe despre semestrul european English

Contrast puternic Setează pagina la dimensiunea normală a literei Măreşte dimensiunea literei cu 200% Trimite pagina unui prieten Tipăreşte pagina

 

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

Da Nu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră:

Linkuri utile