Kruimelpad

Aanbevelingen voor economisch herstel - 08/06/2011

Mannen die een eurolegpuzzel in elkaar zetten © iStock/lonely snail design

De 27 EU-landen krijgen aanbevelingen voor hun begroting en economisch beleid in 2011-2012.

De Commissie heeft elk land aanbevelingen gedaan over hoe het de economische groei kan stimuleren, meer banen kan creëren en de overheidsfinanciën in de hand kan houden.

Deze aanbevelingen zijn een reactie op de plannen die elk land begin dit jaar heeft ingediend over hoe het de gemeenschappelijke EU-doelstellingen denkt te bereiken.

De nationale plannen weerspiegelen de prioriteiten van de 27 regeringen. Als zij worden uitgevoerd, ligt de EU op koers om haar doelstellingen ten aanzien van de uitstoot van broeikasgassen, duurzame energie en de vermindering van het aantal vroegtijdige schoolverlaters te bereiken.

Maar op bepaalde gebieden zullen de doelstellingen niet worden bereikt zodat de betrokken strategie zal moet worden aangescherpt. Voor weer andere gebieden is het niet duidelijk genoeg hoe de EU-landen de gemeenschappelijke doelstellingen willen bereiken.

De aanbevelingen

De belangrijkste aanbevelingen English zijn:

  • Er moet meer worden gedaan om de EU-doelstellingen ten aanzien van werkgelegenheid, onderzoek en ontwikkeling, energie-efficiëntie, hoger onderwijs en armoedebestrijding te realiseren.
  • Er moet ook meer worden gedaan om de schuldenlast en het begrotingstekort te verminderen teneinde aan de EU-normen te voldoen.
  • Er moeten meer mensen aan het werk worden gehouden door de pensioenleeftijd op te trekken, de mogelijkheden van VUT of brugpensioen te verminderen, en de kinderopvang te verbeteren.
  • Structurele werkloosheid moet worden bestreden en kwetsbare groepen, zoals vrouwen en oudere werknemers, moeten beter in de arbeidsmarkt worden ingepast.
  • De jeugdwerkloosheid en het aantal vroegtijdige schoolverlaters moeten worden verminderd door de aanpassing van leercontracten en een betere koppeling van studeren en werken.

Deze aanbevelingen worden gedaan in het kader van het eerste "Europees semester", een jaarlijks proces van zes maanden waarin de EU-regeringen intensief met elkaar overleg voeren over hun begroting en economisch beleid.

Daarnaast doet de Europese Commissie ook algemene aanbevelingen voor de eurozone English .

De afronding van het semester

Op 23 en 24 juni zal de Europese Raad de aanbevelingen bespreken. In juli worden ze dan formeel goedgekeurd. Daarna moet elk land de aanbevelingen in zijn eigen begroting voor 2011-2012 verwerken.

De Commissie en de EU-landen gaan vervolgens van elkaar na hoe zij de voorgestelde maatregelen hebben toegepast.

Meer over het Europees semester English

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links