Navigācijas ceļš

Kā panākt straujāku ekonomikas atlabšanu - 08/06/2011

Vīrieši liek kopā detaļas, kas veido eiro simbolu © iStock/lonely snail design

Katrai no 27 ES dalībvalstīm sniegti ieteikumi attiecībā uz 2011.-2012. gada budžetu un ekonomikas politiku.

Komisija ir katrai ES dalībvalstij sniegusi ieteikumus, kas būtu jādara, lai veicinātu izaugsmi, radītu vairāk darbavietu un nodrošinātu līdzsvarotu valsts budžetu.

Šie ieteikumi ir atbilde uz plāniem, ko valdības šogad bija iesniegušas, izklāstot, kā tās iecerējušas sasniegt ES kopējos tautsaimniecības mērķus.

Valstu plānos galvenokārt pievērsta uzmanība prioritātēm, par ko savstarpēji vienojušās 27 dalībvalstu valdības. Ja tās tiks ievērotas, ES izdosies sasniegt mērķus attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu apjoma ierobežošanu, atjaunīgo enerģiju un bērnu noturēšanu skolas solā.

Tomēr dažu valstu stratēģijas nav pietiekami mērķtiecīgas, un tās būtu jāpadara vērienīgākas. Savukārt citās nav pietiekami detalizēti paskaidrots, kā paredzēts sasniegt ES kopējos mērķus.

Mērķu sasniegšana

Daži no svarīgākajiem ieteikumiem English ir šādi:

  • aktīvāk strādāt pie to ES mērķu sasniegšanas, kas saistīti ar nodarbinātību, pētniecību un izstrādi, energoefektivitāti, augstāko izglītību un nabadzības izskaušanu;
  • cītīgāk samazināt parādu līmeni un pārmērīgu atšķirību starp izdevumu un nodokļu ieņēmumu apjomu, lai valstu budžets atbilstu ES mērķiem;
  • noturēt vairāk iedzīvotāju algotā darbā, palielinot pensionēšanās vecumu, ierobežojot priekšlaicīgas pensionēšanās iespējas un bērnudārzus padarot vieglāk pieejamus;
  • izskaust tā saukto strukturālo bezdarbu un darba tirgū iesaistīt neaizsargātās iedzīvotāju grupas (piemēram, sievietes un padzīvojušus cilvēkus);
  • samazināt jauniešu bezdarba līmeni un to jauniešu skaitu, kuri priekšlaicīgi pamet skolu. Lai to panāktu, vajadzības gadījumā būtu jāpārveido darba līgumi, kā arī jāizveido cieša saikne starp izglītības sistēmu un darba tirgu.

Šie ieteikumi ir viens no Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgada elementiem. To sauc arī par Eiropas pusgadu, un tā laikā notiek intensīvas konsultācijas starp ES dalībvalstu valdībām, kad tās veido savas valsts budžetu un ekonomikas politiku.

Eiropas pusgada ietvaros Komisija ir publicējusi arī vispārīgus ieteikumus eirozonas dalībvalstīm English .

Koordinācijas procedūras nobeigums

Lai šos ieteikumus apspriestu, 23.-24. jūnijā tiks sarīkota Eiropadomes sanāksme. Tā notiks arī jūlijā, lai rekomendācijas oficiāli apstiprinātu. Tad katrai valstij būs pienākums tās ņemt vērā savā 2011.-2012. gada budžetā.

Komisija un pārējās ES dalībvalstis uzraudzīs, kā katra valsts veic šos pasākumus, proti, uzraudzība būs kolektīva.

Plašāk par Eiropas pusgadu English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites