Navigointipolku

Elvytyspolitiikasta maakohtaiset suositukset - 08/06/2011

Ihmishahmoja kokoamassa euron tunnuksen muodostavaa palapeliä © iStock/lonely snail design

Komissio on antanut EU:n jäsenmaille suositukset talous- ja finanssipolitiikan painopisteistä vuosiksi 2011-2012.

Komissio suosittelee EU-maille toimenpiteitä, joiden tavoitteena on vauhdittaa talouskasvua, luoda uusia työpaikkoja ja edistää julkisen talouden vakauttamista.

Suositukset perustuvat kunkin EU-maan huhti-toukokuussa esittämiin kansallisiin uudistusohjelmiin, joissa ne esittelivät suunnitelmansa EU:n yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Jäsenmaat sopivat talouspolitiikan painopisteistä jo aiemmin keväällä pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Jos kaikki maat osallistuvat talouspolitiikan talkoisiin, EU voi saavuttaa tavoitteet, jotka se on asettanut esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle, uusiutuvan energian käytön lisäämiselle ja koulupudokkaiden määrän vähentämiselle.

Kaikki kansalliset ohjelmat eivät kuitenkaan vielä ole riittävän kunnianhimoisia ja täytä asetettuja tavoitteita. Toisista taas puuttuvat yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten yhteiset tavoitteet aiotaan saavuttaa kansallisella tasolla.

Painopisteet ja tavoitteet

Suosituksissa English jäsenmaita kannustetaan muun muassa

  • tehostamaan toimia, joiden avulla EU voi saavuttaa työllisyyttä, tutkimusta ja kehitystä, energiatehokkuutta, korkea-asteen koulutusta ja köyhyyden vähentämistä koskevat tavoitteensa
  • tiukentamaan budjettikuria valtionvelan vähentämiseksi sekä julkisten menojen ja verotulojen välisen kuilun kaventamiseksi, jotta kansalliset budjetit vastaisivat EU:n tavoitteita
  • lisäämään työvoimaosuutta nostamalla eläkeikää, supistamalla varhaiseläkejärjestelmiä ja parantamalla lastenhoitopalvelujen saatavuutta
  • torjumaan rakennetyöttömyyttä ja integroimaan työmarkkinoille myös muita heikommassa asemassa olevat ryhmät, kuten naiset ja ikääntyneet työntekijät
  • vähentämään nuorisotyöttömyyttä ja koulupudokkaiden määrää uudistamalla tarvittaessa työsopimusjärjestelmiä ja vahvistamalla koulutuksen ja työmarkkinoiden välisiä yhteyksiä.

Suositukset ovat osa talouspolitiikan ensimmäistä EU-ohjausjaksoa. Joka vuosi kuuden kuukauden jakson aikana jäsenmaille esitetään EU-tasolla valmisteltuja budjetti- ja talouspoliittisia suosituksia, jotka ne ottavat huomioon omassa politiikassaan ja kansallisissa talousarvioissaan.

EU-ohjausjakson osana komissio on antanut myös koko euroalueen English kattavat suositukset.

EU-ohjausjakson jatkotoimet

Eurooppa-neuvosto keskustelee suosituksista juhannuksen alla (23.-24.6.) pidettävässä kokouksessa ja kokoontuu uudelleen hyväksymään ne heinäkuussa. Tämän jälkeen jäsenmaiden on sisällytettävä suositukset kansallisiin budjetteihinsa vuosina 2011-2012.

Komissio ja muut EU-maat seuraavat suositusten täytäntöönpanoa tiiviisti vertaisarvioinnin avulla.

Lisätietoa talouspolitiikan EU-ohjausjaksosta English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä