Διαδρομή πλοήγησης

Κάποιοι προσπαθούν να ενώσουν τα κομμάτια του ευρώ © iStock/lonely snail design

Οι συστάσεις προς κάθε ένα από τα 27 κράτη μέλη της Ένωσης δίνουν τις κατευθύνσεις για τους εθνικούς προϋπολογισμούς και τις οικονομικές πολιτικές για την περίοδο 2011-2012.

Η Επιτροπή πρότεινε τα μέτρα που πρέπει να λάβει κάθε κράτος μέλος της ΕΕ για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και τον έλεγχο των δημοσίων οικονομικών.

Οι συστάσεις βασίζονται στα σχέδια που υπέβαλαν, στις αρχές του τρέχοντος έτους, όλες οι κυβερνήσεις σχετικά με το πώς σκοπεύουν να επιτύχουν τους κοινούς οικονομικούς στόχους της ΕΕ.

Τα εθνικά σχέδια αντανακλούν στο σύνολό τους τις προτεραιότητες που συμφώνησαν οι 27 κυβερνήσεις. Αν εφαρμοστούν, η ΕΕ θα καταφέρει να επιτύχει τους στόχους της για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την εκπαίδευση.

Ωστόσο, ορισμένες στρατηγικές κρίνονται ανεπαρκείς και θα πρέπει να γίνουν πιο φιλόδοξες, ενώ άλλες δεν παρέχουν επαρκή στοιχεία για το πώς θα επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι.

Επίτευξη των στόχων

Οι συστάσεις English ζητούν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • ενίσχυση των προσπαθειών για επίτευξη των στόχων της ΕΕ όσον αφορά την απασχόληση, την έρευνα και την ανάπτυξη, την ενεργειακή απόδοση, την ανώτατη εκπαίδευση και τη μείωση της φτώχειας
  • εντονότερες προσπάθειες για μείωση του χρέους καθώς και της διαφοράς μεταξύ δαπανών και φορολογικών εσόδων, ώστε οι εθνικοί προϋπολογισμοί να ευθυγραμμιστούν με τους στόχους της ΕΕ
  • διατήρηση των εργαζομένων στις θέσεις τους, με αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης, μείωση των συστημάτων πρόωρης συνταξιοδότησης και βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών
  • καταπολέμηση της διαρθρωτικής ανεργίας και ένταξη των ευάλωτων ομάδων, όπως π.χ. οι γυναίκες και οι εργαζόμενοι μεγάλης ηλικίας, στην αγορά εργασίας
  • μείωση της ανεργίας των νέων και του αριθμού των μαθητών που εγκαταλείπουν νωρίς το σχολείο, με μεταρρύθμιση των συμβάσεων εργασίας, όπου χρειάζεται, και στενή σύνδεση της εκπαίδευσης με την απασχόληση.

Οι συστάσεις αποτελούν μέρος του πρώτου "Ευρωπαϊκού Εξαμήνου", μίας εξάμηνης διαδικασίας που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, στο πλαίσιο της οποίας οι κυβερνήσεις της ΕΕ συνεργάζονται στενά μεταξύ τους για τη διαμόρφωση των προϋπολογισμών και των οικονομικών πολιτικών τους.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας του Εξαμήνου, η Επιτροπή εξέδωσε επίσης γενικές συστάσεις για την ευρωζώνη English .

Ολοκληρώνοντας το Εξάμηνο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συναντηθεί στις 23 και 24 Ιουνίου για να συζητήσει τις συστάσεις και ξανά τον Ιούλιο για να τις εγκρίνει επίσημα. Στη συνέχεια, κάθε χώρα θα πρέπει να ενσωματώσει τις συστάσεις αυτές στον εθνικό προϋπολογισμό 2011-2012.

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί, μαζί με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ, την εφαρμογή των μέτρων αυτών από τις επιμέρους χώρες και θα προβαίνει στις σχετικές αξιολογήσεις.

Περισσότερα για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο English

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι