Sti

Styring af den økonomiske genopretning - 08/06/2011

Mænd lægger europuslespil © iStock/lonely snail design

Henstillinger til hvert af de 27 EU-lande om deres finanslove og økonomiske politik i 2011-2012.

Kommissionen har anbefalet, hvad de enkelte EU-lande skal gøre for at stimulere den økonomiske vækst, skabe flere job og holde de offentlige finanser under kontrol.

Henstillingerne er et svar på de planer, landenes regeringer tidligere på året indgav om, hvordan de vil nå EU's fælles økonomiske mål.

I det store og hele svarer landenes planer til de prioriteter, de 27 regeringer er nået til enighed om. Hvis de bliver fulgt, er EU igen godt på vej til at nå sine mål for udslip af drivhusgasser, vedvarende energi og uddannelse af unge.

Nogle strategier vil dog ikke føre til opfyldelse af målene og skal være mere ambitiøse. Andre gør det ikke tilstrækkeligt klart, hvordan de vil nå de fælles mål.

Målene skal nås

Henstillingerne English opfordrer til:

  • at styrke bestræbelserne for at nå EU-målene for beskæftigelse, forskning og udvikling, energieffektivitet, højere uddannelser og bekæmpelse af fattigdom
  • at gøre mere for at nedbringe gælden og mindske gabet mellem udgifter og skatteindtægter, så de nationale finanslove stemmer overens med EU-målene
  • at holde flere i arbejde ved at hæve pensionsalderen, begrænse førtidspensionsordninger og give bedre adgang til børnepasning
  • at bekæmpe strukturel arbejdsløshed og integrere sårbare grupper som kvinder og ældre lønmodtagere i arbejdsmarkedet
  • at nedbringe ungdomsarbejdsløsheden og antallet af elever, der går for tidligt ud af skolen, ved eventuelt at ændre ansættelseskontrakter og skabe tæt forbindelse mellem uddannelse og beskæftigelse.

Henstillingerne indgår i det første "europæiske halvår", hvor regeringerne i EU-landene hvert år skal indlede tætte drøftelser med hinanden under udarbejdelsen af deres finanslove og økonomiske politik.

Som led i halvåret har Kommissionen desuden udsendt generelle henstillinger for euroområdet English .

Fuldendelse af halvåret

På EU-topmødet den 23.-24. juni vil man drøfte henstillingerne, som vil blive formelt vedtaget i juli. Derefter er det op til de enkelte lande at indarbejde dem i deres finanslove for 2011-2012.

Kommissionen og andre EU-lande vil så følge med i, hvordan hvert land gennemfører foranstaltningerne, som led fagfællebedømmelsen (peer review).

Mere om det europæiske halvår English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links