Cesta

Řízení hospodářské obnovy - 08/06/2011

Lidé skládají části symbolu eura © iStock/lonely snail design

EU vydala pro každý z 27 členských států doporučení týkající se jejich státního rozpočtu a hospodářské politiky v období 2011-2012.

Evropská komise každé zemi doporučila postup, jak podnítit hospodářský růst, zvýšit zaměstnanost a udržet dobrý stav veřejných financí.

Doporučení jsou odpovědí na plány, které jednotlivé vlády předložily na začátku tohoto roku a v nichž uvedly, jakým způsobem chtějí dosáhnout společných ekonomických cílů EU.

Plány víceméně odrážejí společné priority, na nichž se členské státy dohodly. Pokud se je podaří splnit, Unie dodrží své cíle ohledně emisí skleníkových plynů, obnovitelné energie a snížení počtu mladých lidí, kteří předčasně ukončují školní docházku.

U některých iniciativ se však cílové hodnoty dodržet nepodaří - tam je proto třeba úsilí znásobit. Jiným problémem bylo, že státy neposkytly podrobnosti o způsobu, jakým chtějí cílů dosáhnout.

Plnění společných priorit

Komise ve svých doporučeních English navrhuje kromě jiného toto:

  • zvýšit úsilí v oblasti zaměstnanosti, výzkumu a vývoje, energetické účinnosti, vysokoškolského vzdělávaní a při boji proti chudobě
  • dále snižovat zadlužení, přizpůsobit výdaje daňovým příjmům a zajistit tak, aby rozpočty členských států dodržovaly limity stanovené Unií
  • zvýšit podíl zaměstnaných v populaci posunutím věkové hranice odchodu do důchodu, omezit předčasné odcházení do důchodu a zlepšit přístup ke službám péče o děti
  • bojovat se strukturální nezaměstnaností a zajistit zranitelným skupinám obyvatel (např. ženám a seniorům) přístup na pracovní trh
  • snížit nezaměstnanost u mladých lidí a počet těch, kteří předčasně ukončují školní docházku, čehož by se mělo dosáhnout změnami v pracovních smlouvách a přizpůsobením vzdělávacích programů potřebám zaměstnavatelů

Tato doporučení jsou součástí prvního evropského semestru - šestiměsíčního období, během kterého budou vlády členských států každoročně intenzivně konzultovat své strategie při tvorbě rozpočtů a hospodářských politik.

Jako další součást semestru Komise vydala obecná doporučení pro eurozónu English .

Plnění evropského semestru

Doporučení projedná na svém zasedání ve dnech 23. a 24 Evropská rada a vrátí se k nim v červenci k jejich schválení. Poté bude na členských státech, aby je zapracovaly do svých rozpočtů na období 2011-2012.

Realizaci opatření bude následně monitorovat Evropské komise i samotné státy navzájem.

Další informace o evropském semestru English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy