Навигационна пътека

Управление на икономическото възстановяване - 08/06/2011

Мъже подреждат пъзел във формата на символа на еврото © iStock/lonely snail design

В препоръки за всяка от 27-те страни от ЕС се предлагат съвети относно държавните бюджети и икономическите политики през 2011 - 2012 г.

Комисията препоръча на всяка страна от ЕС мерки за стимулиране на икономическия растеж, създаване на повече работни места и контролиране на публичните финанси.

Тези препоръки са в отговор на плановете, които всяко правителство изпрати по-рано тази година. В плановете са посочени начините, по които държавите възнамеряват да постигнат общите икономически цели на ЕС.

Като цяло в националните планове са отразени приоритетите, договорени от 27-те правителства. Ако те бъдат изпълнени, ЕС ще отбележи напредък в постигането на целите си по отношение на емисиите на парникови газове, възобновяемата енергия и образованието на децата.

Някои стратегии обаче няма да доведат до постигане на целите и затова към тях трябва да се подходи по-амбициозно. В други не е посочено достатъчно подробно по какъв начин ще бъдат изпълнени общите цели.

Постигане на целите

В препоръките English се призовава за:

  • повече усилия за постигане на целите на ЕС по отношение на заетостта, научноизследователската и развойна дейност, енергийната ефективност, висшето образование и намаляването на бедността
  • по-усилена работа за намаляване на дълговете и на несъответствието между разходите и данъчните постъпления, за да се изпълнят целите на ЕС относно държавните бюджети
  • задържане на повече хора на работа чрез повишаване на възрастта за пенсиониране, ограничаване на схемите за ранно пенсиониране и подобряване на достъпа до грижи за деца
  • борба със структурната безработица и интегрирането на уязвими групи като жените и по-възрастните работници в пазара на труда
  • намаляване на безработицата сред младите хора и на броя на младежите, напускащи училище преждевременно, чрез реформиране на трудовите договори и изграждане на тесни връзки между образованието и заетостта.

Препоръките са част от първия европейски семестър - ежегодна шестмесечна процедура, по време на която правителствата от ЕС усилено се консултират помежду си при формулирането на своите бюджети и икономически политики.

Като част от този процес Комисията също така изготви общи препоръки за еврозоната English .

Приключване на семестъра

На 23-24 юни Европейският съвет ще обсъди препоръките, а през юли ще ги одобри официално. След това всяка страна сама ще реши как да ги приложи при изготвянето на своя държавен бюджет за 2011 - 2012 г.

Комисията и другите страни от ЕС ще наблюдават как всяка страна изпълнява тези мерки в рамките на партньорска оценка.

Повече за европейския семестър English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки