Sökväg

Vårprognosen: återhämtningen håller i sig - 13/05/2011

Människor på en livlig gågata © Thinkstock.com

Den ekonomiska återhämtningen i EU växer sig allt starkare och tillväxten hamnar i år på runt 1,75 procent.

EU-ekonomin verkar återhämta sig i stabil takt - det ser ut att gå bättre under 2011 än vad man trodde i höstas. BNP tros öka med runt 1,75 procent i år och med nästan 2 procent 2012.

Prognosens trovärdighet är god eftersom utsikterna för världsekonomin är ljusa och företagen ser positivt på konjunkturläget.

Dock ökar inflationen snabbare än BNP medan arbetslösheten sjunker i långsammare takt.

Råvarupriserna driver på inflationen

Inflationsutvecklingen speglar de stigande råvarupriserna, som är en av de viktigaste nya utmaningarna sedan höstprognosen. Inflationen tros hamna på nästan 3 procent i EU och 2,5 procent i euroområdet i år. Därefter avtar den något till ca 2 respektive 1,75 procent under 2012.

Förhållandena på arbetsmarknaden blir långsamt bättre under den kommande 18-månadersperioden. Arbetslösheten kommer dock bara att sjunka med en kvarts procentenhet till runt 9,25 procent 2012.

De offentliga finanserna stärks och budgetunderskottet blir ca 3,75 procent av BNP nästa år. Prognoserna skiljer sig dock kraftigt åt mellan EU-länderna.

EU-kommissionen lägger fram sina ekonomiska prognoser fyra gånger om året. De omfattande vår- och höstprognoserna innehåller uppgifter om tillväxt, inflation, sysselsättning, offentliga underskott och skuldsättning i alla EU-länder och flera andra länder.

I de mindre omfattande prognoserna, som vanligtvis publiceras i februari och september, redovisas utvecklingen under föregående kvartal, men enbart för de största ekonomierna.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar