Cosán nascleanúna

Réamhaisnéis gheilleagrach an earraigh: Téarnamh na hEorpa ag coinneáil móimintim - 13/05/2011

Coisithe i sráid phlódaithe © Thinkstock.com

Meastar go ndaingneoidh an AE a théarnamh céimseach, ag fás dó thart ar 1¾% in 2011.

Meastar go ndaingneoidh an AE a théarnamh céimseach, agus cuma beagán níos fearr ar ionchais 2011 ná mar a tuaradh an fómhar seo caite. Meastar go bhfásfaidh an t-olltáirge intíre thart ar 1¾% i mbliana agus beagán faoi bhun 2% in 2012.

Tacaíonn ionchais fheabhsaithe an gheilleagair dhomhanda, agus mothú dearfach lucht gnó an AE, leis an tuar sin.

Is tapa atá an boilsciú ag ardú ná an OTI, ámh, agus is moille atá an dífhostaíocht ag ísliú.

Praghas na dtráchtearraí ag dreasú an bhoilscithe

Léiríonn claonadh an bhoilscithe an méadú i bpraghas na dtráchtearraí, sin ceann de na dúshláin is mó a tháinig ann ón bhfómhar. Tuartar go mbeidh meán-bhoilsciú 3% san AE, nach mór, agus 2½% i limistéar an euro i mbliana, sula moilleoidh sé go 2% agus 1¾% faoi seach in 2012.

Idir an dá linn, táthar ag súil go bhfeabhsóidh coinníollacha mhargadh an tsaothair go mall sa bhliain go leith atá romhainn. Meastar go dtitfidh an ráta dífhostaíochta ¼% go dtí thart ar 9¼% in 2012.

Tá an t-airgeadas poiblí ag feabhsú, is tuartar go n-ísleoidh an t-easnamh buiséid go timpeall 3¾% an OTI faoi 2012. Ní hionann na hionchais i dtíortha éagsúla an AE, ámh.

Ceithre huaire sa bhliain a fhoilsíonn an Coimisiún réamhaisnéisí geilleagracha. Pléann réamhaisnéisí cuimsitheacha an earraigh is an fhómhair le fás, le boilsciú, le fostaíocht, le heasnaimh bhuiséid phoiblí is le fiacha sna ballstáit uile AE is le roinnt tíortha lasmuigh den AE.

Ní athbhreithníonn na réamhaisnéisí beaga eatramhacha - a fhoilsítear de ghnáth i bhFeabhra is i Meán Fómhair - ach imeachtaí ón réamhaisnéis rompu sna geilleagair is mó.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links