Navigatsioonitee

2011. aasta kevadine majandusprognoos: Euroopa majanduse elavnemine jätkub - 13/05/2011

Jalakäijad rahvarohkel tänaval © Thinkstock.com

Prognooside kohaselt jätkab ELi majandus järkjärgulist elavnemist, kasvades sel aastal ligikaudu 1¾%.

ELi majandus jätkab järk-järgult elavnemist ning 2011. aasta väljavaated on veidi paremad, kui sügisel prognoositi. SKP kasvab prognoosi kohaselt sel aastal ligikaudu 1¾% ja 2012. aastal ligikaudu 2%.

Prognoosi toetavad maailmamajanduse parem väljavaade ning üldiselt optimistlik ELi ärikliima.

Siiski suureneb inflatsioon kiiremini kui SKP ning töötuse määr langeb aeglasemalt.

Toorainehindade tõus kiirendab inflatsiooni

Inflatsiooni kiirenemine peegeldab toorainehindade tõusu, mis on alates sügisest üks märkimisväärsemaid uusi väljakutseid. Prognoosi kohaselt on inflatsioon 2011. aastal ELis keskmiselt ligikaudu 3% ja euroalal 2½%. Järgmisel aastal väheneb see ELis 2%-le ja euroalal 1¾%-le.

Tööturutingimused peaksid järgmise pooleteise aasta jooksul aeglaselt paranema. Töötuse määr langeb 2012. aastal prognoosi kohaselt ¼ protsendipunkti võrra, jõudes ligikaudu 9¼%-ni.

Eelarvete konsolideerimine on paranemas ning 2012. aastaks peaks avaliku sektori võlg vähenema 3¾%ni SKPst. Prognoosid on liikmesriigiti aga endiselt märgatavalt erinevad.

Komisjon avaldab majandusprognoosi neli korda aastas. Põhjalikud kevad- ja sügisprognoosid hõlmavad majanduskasvu, inflatsiooni, tööhõivet, eelarvepuudujääki ning valitsemissektori võlga kõigis ELi liikmesriikides ning mitmes ELi mittekuuluvas riigis.

Väiksemamahulised vaheprognoosid, mis avaldatakse tavaliselt veebruaris ja septembris, käsitlevad pärast eelneva prognoosi avaldamist toimunud arengut üksnes suurima majandusega riikides.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad