Sti

Økonomisk forårsprognose: EU's økonomiske opsving holder farten - 13/05/2011

Fodgængere på en travl gade © Thinkstock.com

Økonomien i EU fortsætter sin gradvise genopretning og vokser med ca. 1,75 % i 2011.

Økonomien i EU fortsætter sin gradvise genopretning, og udsigterne for 2011 ser nu en anelse bedre ud end i efteråret. Bruttonationalproduktet ventes at vokse med ca. 1,75 % i år og lige under 2 % i 2012.

Det positive billede understøttes af bedre udsigter for verdensøkonomien og en generelt positiv stemning i EU's erhvervsliv.

Samtidig stiger inflationen dog hurtigere end BNP, mens ledigheden falder langsommere.

Råvarepriser øger inflationen

Udviklingen i inflationen afspejler stigningen i råvarepriserne. Det er en af de største nye udfordringer siden sidste efterår. I år ventes inflationen at nå næsten 3 % i gennemsnit i EU og 2,5 % i euroområdet. Derefter ventes den at løje af til ca. 2 % til næste år og 1,75 % i 2012.

Samtidig ventes beskæftigelsen af stige langsomt i det næste halvandet år. Ledigheden ventes at falde med ca. et kvart procentpoint til omkring 9,25 % i 2012.

Det går bedre med statsfinanserne: Ifølge prognoserne falder budgetunderskuddet til ca. 3,75 % af BNP frem til 2012. Udsigterne svinger imidlertid meget fra det ene EU-land til det andet.

Kommissionen offentliggør økonomiske prognoser fire gange om året. De omfattende forårs- og efterårsprognoser dækker vækst, inflation, beskæftigelse og offentlige budgetunderskud og gæld for alle EU-landene og flere andre lande.

De mindre, foreløbige prognoser - der normalt kommer i februar og september - gennemgår udviklingen siden den seneste prognose, men kun for de største økonomier.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links