Навигационна пътека

Пролетна икономическа прогноза: европейското възстановяване запазва темпото си - 13/05/2011

Пешеходци на оживена улица © Thinkstock.com

Очаква се икономиката на ЕС да продължи постепенното си възстановяване, като нарасне с около 1¾ % през 2011 г.

Очаква се икономиката на ЕС да продължи да се възстановява, като прогнозите за 2011 г. са малко по-добри от направените миналата есен. Брутният вътрешен продукт се очаква да нарасне с около 1¾ % през тази година и с близо 2 % през 2012 г.

Тази прогноза е подкрепена от по-добри перспективи за световната икономика и оптимистични като цяло бизнес очаквания в ЕС.

Инфлацията обаче нараства по-бързо от БВП, а безработицата намалява бавно.

Цените на суровините водят до инфлация

Инфлационната тенденция отразява поскъпването на суровините - едно от основните предизвикателства, появили се от есента на миналата година досега. Очаква се средната инфлация в ЕС през тази година да бъде почти 3 %, а в еврозоната - 2½ %, а през 2012 г. да спадне до около 2 % в ЕС и до 1¾ % в еврозоната.

Прогнозира се леко подобрение на трудовия пазар през следващата година и половина. През 2012 г. се очаква безработицата да намалее само с ¼ от процентния пункт - до около 9¼ %.

Състоянието на публичните финанси се подобрява, като през 2012 г. се очаква бюджетният дефицит да спадне до около 3¾ % от БВП. Прогнозите за различните страни от ЕС обаче продължават да се различават значително.

Комисията публикува икономически прогнози четири пъти в годината. В подробните пролетни и есенни прогнози са включени растежът, инфлацията, безработицата и публичните бюджетни дефицити и дългове във всички страни от ЕС и в някои държави извън Съюза.

В по-малките като мащаб междинни прогнози - публикувани обикновено през февруари и септември - се прави преглед на промените, настъпили след предишната прогноза, но само в най-големите икономики.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки