Sökväg

Tolv punkter för en starkare ekonomi - 13/04/2011

En rak väg genom ett öppet landskap © WillSelarep/iStock

För att få den inre marknaden att fungera bättre för konsumenter, företag och arbetstagare riktar EU in sig på tolv viktiga områden.

Under de senaste tjugo åren har den ekonomiska integrationen i EU stadigt ökat. Det har varit en viktig drivkraft för tillväxt och nya jobb.

Ändå utnyttjas inte alla de möjligheter som uppstått när hindren mellan länderna tagits bort. Kommissionen har kartlagt tolv prioriterade åtgärder Englishfrançais som ska förbättra rörligheten för arbetstagare och företag. Det är åtgärder som har störst möjlighet att främja tillväxt och sysselsättning genom att hjälpa människor, varor, tjänster och kapital att flytta mellan EU-länderna.

En mer integrerad marknad ska dessutom hjälpa länderna att ta itu med dagens ekonomiska och sociala problem och skynda på återhämtningen efter den globala finanskrisen.

Det här är de tolv prioriteringarna:

 • Hjälpa småföretagen att få tillgång till finansiering genom att låta riskkapitalfonder investera i andra EU-länder.
 • Modernisera lagstiftningen om erkännande av yrkeskvalifikationer - det blir då enklare att få jobb i ett annat EU-land
 • Skapa ett gemensamt EU-patent för att stimulera forskning och innovation och minska kostnaderna och byråkratin när någon ansöker om patent.
 • Införa förfaranden för tvistlösning utanför domstol när konsumenterna får problem efter ett köp i ett annat EU-land eller på internet.
 • Införa europeisk standardisering inom tjänstesektorn.
 • Förbättra infrastrukturen för energi, transport och kommunikationer genom att kartlägga vilka viktiga nät man bör investera i.
 • Lagstifta om ömsesidigt erkännande av e-identifiering och e-autentisering för att privatpersoner, företag och myndigheter ska våga använda internet mer.
 • Stimulera socialt företagande genom att ta fram investeringsfonder för företag som arbetar efter sociala, etiska och ekologiska principer.
 • Ändra energiskatterna för att bidra till EU:s klimat- och energimål.
 • Stärka reglerna för arbetstagare som blivit utstationerade av sin arbetsgivare till ett annat EU-land.
 • Förenkla pappersarbetet och redovisningsreglerna för företagen, särskilt småföretagen.
 • Underlätta för småföretagen att delta i offentliga upphandlingar i andra EU-länder.

Under de kommande två åren ska EU arbeta för att förverkliga de här prioriteringarna. Kommissionen har redan lagt fram förslag om ett gemensamt EU-patent DeutschEnglishfrançais och om ändrad energibeskattning DeutschEnglishfrançais .

Läs mer om den ekonomiska integrationen Deutsch (de) English (en) français (fr)

Inremarknadsakten

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar