Navigacijska pot

Načrt za okrepitev gospodarstva EU - 13/04/2011

Pogled na odprto podeželsko cesto © WillSelarep/iStock

Evropska unija je pripravila 12 prednostnih ukrepov za izboljšanje delovanja enotnega trga v korist potrošnikov, delavcev in podjetij.

Tesnejše gospodarsko sodelovanje med državami članicami je bilo v zadnjih dveh desetletjih glavno gonilo rasti in ustvarjanja novih delovnih mest v EU.

Vendar evropsko gospodarstvo še vedno ni v celoti izkoristilo vseh prednosti enotnega trga. Evropska komisija je določila 12 prednostnih ukrepov Englishfrançais za izboljšanje mobilnosti delavcev in podjetij. Ti ukrepi naj bi omogočili svobodnejše gibanje ljudi in lažji pretok blaga, storitev in kapitala v EU, s čimer bi okrepili gospodarsko rast in povečali zaposlovanje.

Enotnejši trg bo državam članicam tudi pomagal, da se spopadejo s trenutnimi socialnimi in gospodarskimi izzivi, ter spodbudil gospodarsko okrevanje po svetovni finančni krizi.

Prednostne naloge:

 • lažji dostop malih in srednje velikih podjetij do finančnih sredstev in možnost naložb tveganega kapitala v kateri koli državi EU;
 • sprememba zakonodaje, ki bo omogočila priznavanje poklicnih kvalifikacij po vsej EU in odpravo ovir pri zaposlovanju v drugi državi članici;
 • uvedba enotnega evropskega patenta za zaščito intelektualne lastnine in inovacij, s čimer bi zmanjšali število upravnih postopkov, podjetjem pa prihranili denar;
 • priprava postopkov za zunajsodno reševanje sporov, kadar imajo potrošniki težave pri urejanju zapletov v zvezi z nakupi blaga in storitev v drugi državi članici EU (tudi spletnimi);
 • uvedba standardov na ravni EU v sektorju storitev;
 • izboljšanje energetske, prometne in komunikacijske infrastrukture z opredelitvijo strateških mrež za ciljne naložbe;
 • priprava zakonodaje na področju vzajemnega priznavanja elektronske identifikacije in overjanja, s čimer bi posameznike, podjetja in javne uprave spodbudili k večji uporabi interneta;
 • uveljavljanje družbeno odgovornega podjetništva z oblikovanjem naložbenih skladov za podjetja, ki poslujejo na družbeno, etično in okoljsko odgovoren način;
 • prilagoditev davkov v energetskem sektorju za izpolnitev evropskih ciljev na področju podnebnih sprememb in energije;
 • natančnejša pravila za delavce, ki jih podjetja napotijo v drugo državo EU;
 • poenostavitev računovodskih pravil za podjetja in zmanjšanje upravnih obremenitev, zlasti za mala podjetja;
 • lažje sodelovanje malih podjetij pri razpisih za javna naročila v drugih državah EU.

Evropska komisija bo ustrezne ukrepe sprejela v naslednjih dveh letih. Doslej je že pripravila predloge o enotnem evropskem patentu DeutschEnglishfrançais in prilagoditvi obdavčitve energije DeutschEnglishfrançais .

Več o gospodarskem povezovanju EU Deutsch (de) English (en) français (fr)

Akt o enotnem trgu

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave