Navigačný riadok

Plán pre výkonnejšie hospodárstvo EÚ - 13/04/2011

Pohľad zo stredu vozovky vpred na priamu vidiecku cestu vedúcu až po horizont © WillSelarep/iStock

EÚ sa zameria na 12 prioritných opatrení na zlepšenie fungovania jednotného trhu v prospech spotrebiteľov, pracovníkov a podnikateľov.

Jedným z hlavných faktorov, ktoré sa v posledných dvoch desaťročiach pričinili o hospodársky rast a zamestnanosť v Únii, bola prehlbujúca sa hospodárska integrácia.

Napriek tomu sa v hospodárstve EÚ nepodarilo naplno využiť príležitosti, ktoré vznikli odstraňovaním bariér. Komisia určila 12 prioritných opatrení Englishfrançais na zlepšenie mobility pracovníkov a cezhraničného podnikania firiem. Od týchto opatrení sa očakáva, že prispejú k zvýšeniu rastu a zamestnanosti tým, že zjednodušia pohyb osôb, tovarov, služieb a kapitálu v rámci EÚ.

Integrovanejší trh takisto pomôže členským štátom EÚ reagovať na aktuálne sociálne a ekonomické výzvy a urýchliť oživenie hospodárstva po celosvetovej hospodárskej kríze.

Prioritami plánu sú:

 • pomôcť malým a stredným podnikom jednoduchšie získavať financie prostredníctvom uľahčenia cezhraničného pôsobenia rizikového kapitálu;
 • preskúmať právne predpisy so zámerom zabezpečiť uznávanie odborných kvalifikácií v celej EÚ a zredukovať prekážky zamestnávania v zahraničí;
 • vytvoriť jednotný európsky patent na ochranu duševného vlastníctva a inovácií a prispieť k zníženiu súvisiacich nákladov a administratívnej záťaže podnikov;
 • prijať postupy na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov prameniacich z nákupu tovarov a služieb v inom členskom štáte EÚ, vrátane nákupov na internete;
 • zaviesť normy v oblasti služieb jednotné v celej Únii;
 • zlepšiť energetické, dopravné a komunikačné infraštruktúry, pričom investície sa zamerajú primárne na strategické siete;
 • právne zastrešiť vzájomné uznávanie metód elektronickej identifikácie a autentizácie s cieľom zintenzívniť využívanie internetu vo vzájomnom styku občanov, podnikov a orgánov verejnej správy;
 • povzbudiť sociálne podnikanie podporou rozvoja investičných fondov pre spoločnosti, ktoré pri podnikaní prihliadajú na sociálne, etické a environmentálne ciele;
 • prispôsobiť zdaňovanie energetického odvetvia tak, aby napomáhalo plneniu klimatických a energetických cieľov EÚ;
 • posilniť pravidlá vysielania pracovníkov na pracovné účely do iných štátov EÚ;
 • zjednodušiť účtovnícke predpisy pre spoločnosti a znížiť administratívnu záťaž s dôrazom na MSP;
 • zjednodušiť prístup MSP k verejným zákazkám v iných štátoch Únie.

Konkrétne opatrenia založené na uvedených prioritách budú schválené v priebehu nasledujúcich dvoch rokov. Komisia už predložila návrhy týkajúce sa celoeurópskeho patentu DeutschEnglishfrançais a zmien v zdaňovaní energetického odvetvia DeutschEnglishfrançais .

Viac o hospodárskej integrácii EÚ Deutsch (de) English (en) français (fr)

Akt o jednotnom európskom trhu

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy