Kruimelpad

Stappenplan voor een sterkere EU-economie - 13/04/2011

Uitzicht op een landweg zonder obstakels © WillSelarep/iStock

De EU stelt 12 prioriteiten vast om de interne markt aan te passen aan de wensen van consument, werknemer en bedrijfsleven.

Tijdens de afgelopen twintig jaar was de Europese integratie een van de grootste drijfkrachten voor groei en werkgelegenheid in de EU.

Toch had de EU-economie nog meer kunnen profiteren van die markt zonder binnengrenzen. Daarom heeft de Commissie nu 12 prioriteiten Englishfrançais vastgesteld om de mobiliteit van werknemers en bedrijven te verbeteren. Het gaat om plannen waarmee de groei en werkgelegenheid het meest gediend zijn. Ze maken komaf met de obstakels voor het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal in de EU.

Een betere integratie van de markt helpt de EU-landen ook bij het inspelen op de huidige sociale en economische uitdagingen en bij het herstel na de wereldwijde financiële crisis.

De prioriteiten luiden:

  • betere toegang tot kapitaal voor kleine en middelgrote bedrijven door te zorgen dat risicokapitaalfondsen in de hele EU kunnen investeren
  • herziening van de regels voor de erkenning van beroepskwalificaties in heel Europa, waardoor werknemers makkelijker in een ander EU-land aan de slag kunnen
  • een Europees octrooi voor uitvindingen en intellectuele eigendom, waardoor de kosten en rompslomp voor het bedrijfsleven minder worden
  • een buitengerechtelijke geschillenregeling voor consumenten die iets in een ander EU-land hebben gekocht, bijvoorbeeld via internet
  • Europese normen voor de dienstensector
  • een betere energie-, vervoers- en communicatie-infrastructuur door na te gaan welke netwerken van strategisch belang zijn en baat hebben bij gerichte investeringen
  • wettelijke regels voor de elektronische identificatie en authenticatie om het gebruik van internet tussen personen, bedrijven en overheden een impuls te geven
  • meer sociaal ondernemerschap door investeringsfondsen te ontwikkelen voor bedrijven met sociale, ethische of milieudoelstellingen
  • hervorming van de belasting op energie om aan de klimaat- en energiedoelstellingen te voldoen
  • scherpere regels voor werknemers die door hun werkgever naar een ander EU-land worden uitgezonden
  • eenvoudigere accountancy-regels en minder papierwinkel voor met name de kleinere bedrijven
  • betere toegang voor kleinere bedrijven tot overheidsaanbestedingen in andere EU-landen

Op bais van die prioriteiten komt de Commissie in de komende twee jaar met concrete maatregelen. Zij heeft al voorstellen ingediend voor het Europese octrooi DeutschEnglishfrançais en voor de aanpassing van de belasting op energie DeutschEnglishfrançais .

Meer over economische integratie in de EU Deutsch (de) English (en) français (fr)

Akte voor de interne markt

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links