Navigācijas ceļš

Plāns, kā nostiprināt ES ekonomiku - 13/04/2011

Ceļš, kas ved lauku ainavā, skats no viduslīnijas perspektīvas © WillSelarep/iStock

ES pievērsīsies 12 prioritātēm, lai vienotā tirgus darbība dotu labākus rezultātus patērētājiem, darba ņēmējiem un uzņēmumiem.

Pēdējo 20 gadu laikā ciešāka ES ekonomikas integrācija bija viens no galvenajiem faktoriem, kas veicināja ekonomikas izaugsmi un radīja darbavietas bloka valstīs.

Tomēr vēl nevarētu teikt, ka ES būtu pilnībā izmantojusi iespējas, ko pavēra šķēršļu likvidēšana dažādajās jomās. Tāpēc Komisija ir paredzējusi 12 prioritātes Englishfrançais , lai uzlabotu darba ņēmēju un uzņēmumu mobilitāti. Atbilstoši tām veiktie pasākumi pastiprinās izaugsmi un sekmēs nodarbinātību, veicinot cilvēku, preču, pakalpojumu un kapitāla brīvu apriti visā ES.

Ciešāk integrēts tirgus palīdzēs ES dalībvalstīm atrisināt pašreizējās sociālās un ekonomiskās problēmas un paātrinās atgūšanos pēc vispasaules finanšu krīzes.

Prioritātes ir šādas:

 • palīdzēt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem vieglāk saņemt finansējumu, dodot iespēju riska kapitāla fondiem veikt ieguldījumus jebkurā ES valstī,
 • pārskatīt tiesību aktus, lai profesionālo kvalifikāciju atzītu visā ES un tādējādi mazinātu šķēršļus, kas liedz strādāt citā valstī,
 • izveidot vienotu Eiropas patentu intelektuālajam īpašumam un izgudrojumiem, samazinot izmaksu un formalitāšu slogu uzņēmumiem,
 • izveidot procedūras strīdu risināšanai ārpus tiesas, ja patērētājiem rodas problēmas, iegādājoties preces vai pakalpojumus citā ES valstī (arī internetā),
 • ieviest Eiropas mēroga standartus pakalpojumu nozarē,
 • uzlabot enerģētikas, transporta un komunikāciju infrastruktūru, nosakot, kuros stratēģiskajos tīklos vajadzētu mērķtiecīgi investēt līdzekļus,
 • likumos paredzēt elektroniskās identifikācijas un autentifikācijas metožu savstarpēju atzīšanu, lai sekmētu interneta izmantošanu kontaktos starp privātpersonām, uzņēmumiem un valsts pārvaldes iestādēm,
 • veicināt sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību, izveidojot ieguldījumu fondus uzņēmumiem, kas savā darbā ievēro sociāli, ētiski vai ekoloģiski atbildīgu modeli,
 • pielāgot nodokļus enerģētikas nozarē, lai palīdzētu sasniegt ES mērķus klimata un enerģētikas jomā,
 • ieviest stingrākus noteikumus, kas attiecas uz uzņēmumiem par darba ņēmēju norīkošanu darbā citā ES valstī,
 • vienkāršot grāmatvedību uzņēmumiem un izskaust birokrātiskas formalitātes, šajā ziņā īpaši domājot par mazajiem uzņēmumiem,
 • atvieglot nosacījumus, lai mazie uzņēmumi varētu piedalīties publiskā iepirkuma konkursos citās ES valstīs.

Turpmāko divu gadu laikā tiks īstenoti pasākumi, kuru pamatā būs šīs prioritātes. Komisija jau ir nākusi klajā ar priekšlikumiem par ES patentu DeutschEnglishfrançais un nodokļu pielāgošanu enerģētikā DeutschEnglishfrançais .

Vēl par ES ekonomikas integrāciju Deutsch (de) English (en) français (fr)

Eiropas vienotā tirgus akts

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites