Naršymo kelias

Tvirtesnės ES ekonomikos kūrimo planas - 13/04/2011

Kelias © WillSelarep/iStock

ES apibrėžė 12 prioritetinių priemonių, kuriomis sieks, kad jos bendroji rinka geriau tenkintų vartotojų, darbuotojų ir įmonių poreikius.

Per pastaruosius du dešimtmečius didėjanti ES ekonomikos integracija buvo vienas iš pagrindinių jos augimo ir darbo vietų kūrimo variklių.

Bet ES ekonomika dar ne iki galo išnaudojo galimybes, atsivėrusias sugriuvus vidaus barjerams. Europos Komisija nustatė 12 prioritetinių priemonių Englishfrançais , skirtų darbuotojų judumui ir įmonių veiklos sąlygoms gerinti. Tai priemonės, kurios geriausiai gali skatinti ekonomikos augimą, nes gyventojams, prekėms, paslaugoms ir kapitalui dėl jų bus lengviau judėti ES teritorijoje.

Jei rinka bus labiau integruota, ES šalys galės geriau spręsti aktualius socialinius bei ekonominius uždavinius ir sparčiau atsigauti po pasaulinės finansų krizės.

Minėti prioritetai yra:

 • padėti mažosioms ir vidutinėms įmonėms lengviau gauti lėšų, leidžiant rizikos kapitalo fondams investuoti bet kurioje ES šalyje;
 • pakeisti teisės aktus taip, kad profesinės kvalifikacijos būtų pripažįstamos visoje ES - dėl to sumažėtų kliūčių įsidarbinti užsienyje;
 • sukurti bendrą europinį intelektinės nuosavybės ir išradimų patentą - dėl to sumažėtų įmonių patiriamos veiklos išlaidos ir biurokratizmas;
 • nustatyti neteisminio ginčų sprendimo procedūras tiems atvejams, kai vartotojams kyla problemų įsigijus prekių ar paslaugų kitoje ES šalyje tiesiogiai ar internetu;
 • nustatyti europinius paslaugų sektoriaus standartus;
 • tobulinti energetikos, transporto ir ryšių infrastruktūrą nustatant strateginius tinklus tikslinėms investicijoms;
 • parengti abipusio elektroninės atpažinties ir elektroninio tapatumo nustatymo metodų teisės aktus, siekiant paskatinti fizinių asmenų, verslo įmonių ir viešojo administravimo įstaigų tarpusavio reikalų tvarkymą internetu;
 • skatinti socialinį verslumą kuriant investicinius fondus įmonėms, siekiančioms socialinių, etinių ar aplinkos apsaugos tikslų;
 • pakoreguoti energetikos pramonės mokesčius taip, kad jie atitiktų ES klimato ir energetikos politikos tikslus;
 • patobulinti įmonių darbuotojų komandiravimo į kitą ES šalį taisykles;
 • supaprastinti įmonių apskaitos gaires ir mažinti biurokratizmą, ypač atsižvelgiant į mažąsias įmones;
 • lengvinti sąlygas mažosioms įmonėms konkuruoti dėl valstybinių užsakymų kitose ES šalyse;

Vadovaujantis šiais prioritetais per kitus dvejus metus bus imamasi atitinkamų priemonių. Europos Komisija jau pateikė pasiūlymų dėl ES patentų DeutschEnglishfrançais ir energetikos sektoriaus mokesčių korekcijų DeutschEnglishfrançais .

Daugiau apie ES ekonominę integraciją Deutsch (de) English (en) français (fr)

Europos bendrosios rinkos aktas

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos